Have an account? Log in or

Samen voor de gemeenschap

DelenShare on Facebook

De katholieke gemeenschap bestaat uit bijna 1,5 miljard mensen. Het is een goed georganiseerde wereldwijde gemeenschap. Ze leven in groepen die dienstbaar zijn aan de hele samenleving. Ze leven in veel regio,s waar ze welkom zijn.Deze gemeenschap zet zich al eeuwen in met veel inzet voor een betere samenleving.Waar ze diep geworteld zijn is de regio ook zeer welvarend geworden.Ook met het oplossen van het probleem rond het klimaat zouden zij ene sleuetlrol kunnen spelen met het katholiek netwerk.We zouden dan al een heel eind op weg zijn naar de oplossing van dit immense probleem.

Katholieken bevinden zich in de samenleving op alle niveaus. Onder hen zijn ambtenaren, bakkers, politici, boeren, economen, hulpverleners, politiemensen. Zij zijn koningen en zwervers en allen maken zij een deel uit van de basis van de samenleving.Zijn vaak zeer goed opgeleid. Ze kunnen invloed uitoefenen in de regio’s waar ze wonen en werken ook als het gaat om het uitvoeren van maatregelen om de klimaatproblemen het hoofd te bieden.
Zorg voor de schepping (het leven op aarde) is een een van de opdrachten die God aan deze mensen mee gaf.Zorg om andermans goed, rentmeesters.

Deze katholieke gemeenschap kan en wil een sleutelrol gaan vervullen. Daarom willen wij als stichting Corazon een aanzet doen om deze gemeenschap te informeren en te activeren. Het begint hier in Nederland en samen met U. Nederland, het land dat voor 60% onder de zeespiegel leeft. Het land waarin het bij 1 meter zeespiegelstijging niet meer verantwoordelijk is om te leven. Een land wat gevaar loopt en grote schade zou kunnen oplopen wanneer niet tijdig voldoende maatregelen worden genomen. Via dit land , Nederland willen wij Europa bereiken en zo de rest van de wereld. Dit gaat in eerste instantie via internet en de communicatie met parochies. De parochie kan op haar beurt weer meewerken aan de bewustmaking door communicatie in de regio waar men actief is. Onder ander door mee te doen met allerlei regionale en internationale projecten.

2 paus 2  duurzaam dichten

brunch-papico-tvv-missiewerk-pastoor-alex-in-brazilie_100_1000x0 foto

images (1) images

images (2) images (4)

 

images (3) images (6)

images (7) images (10)

images (14) images (8)

images (13) images (25)