Have an account? Log in or

Corazon green jobs

DelenShare on Facebook

Corazon heeft een aantal terreinen van de verduurzaming verkend.We zijn daar een aantal goede kansen tegen gekomen voor eenvoudig en structureel werk in de verduurzaming van de samenleving.

-Groenbeheer verwerking tot biobased grondstoffen en brandstoffen.

-productie van biobrandstoffen en aanverwanten

-Kweek en aanleg Sedum daken

-Kweek,aanleg en onderhoud van de vergroening van stedelijke gebied.

-installatie en verkoop zonne-energie

-E-boeken productie en verkoop

-zadenteelt en handel

-reclycling inovatie en productie

-Biogas productie

-Prefab veevoer kweekunits

-Energie prestatie advies

-Ambulante biologische producten

- Dak, gevel en kelder isolatie