Have an account? Log in or

Eden, micro-boerderij vanuit een christelijke levensvisie

DelenShare on Facebook
DSC03483-1
Micro boerderij Eden is gestart medio 2016 met het inrichten en uitbaten van een 1 hectare voedselteelt en een  0,2 hectare productieve natuurtuin (permacultuur)  Dit Eden is een Corazon micro boerderij.
 

”Wil het mogelijk blijven werk te bieden, dan is het onontbeerlijk een economie te bevorderen die een veelheid van productie en creativiteit van ondernemen begunstigt.

Er is bijvoorbeeld een grote verscheidenheid aan landbouwsystemen voor voedsel op kleine schaal, die het merendeel van de bevolking blijft voeden, waarbij een beperkt gedeelte van de grond en het water wordt gebruikt en minder afval wordt geproduceerd,…

 

”Laudato Si’, over de zorg voor het gemeenschappelijk huis”, Paus Franciscus. )

..

DSC03262
Permac1

In het Eden werken we mee aan een uniek beheersconcept voor Gods schepping!

U kunt daarbij echt helpen! Geef de mensen van Eden de garantie om het hele jaar door groente en fruit te kunnen telen.U geeft de garantie door bij Eden uw groente en fruit af te nemen. Daarmee kunnen ze de kosten betalen van Eden en maken ze een prachtige natuurboerderij.

“Het is ook mogelijk een prepay voedselkaart te kopen. Wij belonen u op uw investering met maar liefst 15% extra kooptegoed. Dus van 50 euro maken wij 57,50 euro, van 100 euro maken wij 115 euro tegoed en van 200 euro maken wij maar liefst 230 euro tegoed. U ontvangt een ‘Corazon pre pay voedselactie code” waarmee u kunt bestellen via de www.voedsel-actie.nl winkel. Deze kaart blijft geldig tot het tegoed op is. Daarna is opwaarderen natuurlijk altijd mogelijk. Interesse? Mail naar: info@voedsel-actie.nl.”

Deze 15% extra actie loopt tot einde 2017

 

 

farmnewsletter
Land Art Project - Jaroslaw Koziara
Kopie-van-DSC_0120
SAM_0674-Small
3097980
Impressie @Kompost Zutphen
Rode-bessen

Aandachtspunten Eden;

Bodem

Biodivesiteit

Waterbeheer

Werkgelegenheid

Samenleven

Evangelisatie

Bodem

God heeft een aantal basis pricipes in de natuur neergelegd. Een ervan is vermeniguvldigen! Vanuit 1 zaadje vermenigvuldigen om genoeg voedsel te verkrijgen . Bij het vermenigvuldigen is een medium nodig om in te groeien. In de natuur is dat voornamelijk de aarde maar water heeft ook zo een functie of kunstmatige als wolmatten. De bodem fungeert als de fundatie waarin of waarop het leven zich kan vermenigvuldigen.

 De aarde is opzicht een dood materiaal. Aarde is eigenlijk steen in de vorm van korrels.

De bodem moet daarom voorzien zijn van bruikbare componenten. In de natuur gebeurd dat in een eerste fase door de bodem met restenstoffen van afgestorven organismes te bedekken. De bodem is een opbouw van laag op laag op laag met allerlei resten van afgestorven organismes. Met warmte, vocht en leven zoals wormen, insecten ,schimmels word plantmatriaal om gezet in bruikbare voedingsstoffen.

Structureel de bodem opbouwen

Dat structureel,versneld en laag voor laag opbouwen van de bodem is dus een van de basis werkzaamheden in Eden. In Eden is de bodem herstellen prioriteit totdat een altijd zeer vruchtbaar en beschikbare bodem is voor al het leven.

We verarmen de bodem!

Resten zijn als extra verrijking van de bodem. In de hedendaagse boeren bedrijvigheid zien we juist dat er meer uitgehaald word dan boeren er in stoppen. Het is dus noodzakelijk om in Eden te zorgen dat we de bodem niet meer te veel zullen beroeren maar een bodem bedekking op te bouwen, net onder de toplaag zullen de diertjes en mechanismes de rest doen. Ze eten en scheiden weer af. Het is een natuurlijke vorm van micro bemesting.

Bodem als grondstoffen bank

Natrium , voor planten groei en de groene kleur

Phosfor , Voor de vruchtgroei en bloemen groei

Kalium, voor de stevige bouw van de plant en bescherming tegen ziektes

Maar NPK toedienen voldoet niet genoeg want de natuurlijke bodem heeft veel meer aan spoor elementen en mineralen nodig om te zorgen dat de waarde , voedings waarde van het voedsel hoger is.

Eden voor ouderen

Een deel van Eden Sint Maartensdijk is ingericht als ouderen belevingstuin. Hier kunnen we samen met ouderen tuinieren. Het is bedoeld als een preventieve zorg tuin. We weten dat natuur & tuinieren voor ouderen maar ook mensen die  erg ontdaan zijn of gestrest zijn of in een burn-out zitten een helende werking heeft.

Enkele voordelen van buiten werken in de natuur:

Remt medische klachten

Minder medicatie

Betere slaap

Stress vermindering

Verbetering van bewustzijn

Mensen vallen minder

oldeholtpade3
agroforestry_dev_centre

Eden en pesticiden.

We vermoorden er zoveel leven mee, zelfs onszelf maar ook alle diertjes en mechanisme die goed zijn voor de bodem en het gewas. In de natuur van deze wereld heeft de sterkste het recht. Er heerst een soort ongeschreven regel. De plant die gezond kan opgroeien krijgt bijna niet te maken met ernstige ziektes. De boom , struik of plant of de gehele tuin die goed gezond is zal de ziektes en ongedierte zelf weten te weren.

Dat is daarom in Eden de uitgangs basis ,een goede micro boer en permacultuur tuin is gezond en in harmonie. Kijkend hoe de schepping is geworden en leren van hoe de dingen in de wereldse natuur zich regelt.

soilstewardship-310x192

Rentmeesters van de natuur

img_2

Rentmeesters van agrarisch land

water

Rentmeesters van water

 
Corazons Eden moet een voorbeeld worden van hoe gezinnen als ze  dat willen kleinschalige biologische boeren kunnen worden. Hier kunnen ze zien op welk wijze dat te realiseren is met land en natuur. Door voedselproductie te combineren met natuur kan je als gezin zorgen voor genoeg inkomen voor het dagelijkse leven en zo verantwoording dragen voor het land. Herstellen van het land  is namens Jezus zorg dragen voor een goede voedselproductie & landbeheer.

Hoe dit er praktisch uit ziet is weer gegeven in Eden , een agrarische productieve natuurtuin in combinatie met een micro boerderij van 1 hectare . Deze Eden bevind in het land van sint Maartensdijk.

Gezinnen kunnen hier hun opleiding vinden via verschillende cursussen die we er gaan houden en er zijn allerlei open dagen door het jaar, er zijn meewerk weken en er word veel gecommuniceerd via internet en onze websites.

U kunt Eden in het land van Sint Maartensdijk volgen op www.corazon.nu en www.voedselactie.nl . Meekijken kan ook via filmpjes op Corazon you tube tv kanaal.

De bijbel en Lau dato si  gebruiken we als rode draad om u te laten zien wat onze huidige paus , de apostel, Fransicus nu eigenlijk precies bedoeld met oa uitspraken als; het is een enorme kans voor lokale kerkgemeenschappen om werk te geven aan christelijke gezinnen. Dat kan door het land van de kerk en landbeheer aan de productie van ons dagelijks voedsel te koppelen aan de kleinschaligheid.

Een kerkgemeenschap kan zo efficiënter meehelpen de taak van Jezus die de messias is van Israel goed uit te voeren. Hij heeft namelijk van God de Vader opdracht gekregen het land te herstellen. Want na de zonde val is het in verval geraakt. Zo moeten we ook helpen als volgelingen van Jezus ook de opwarming van de aarde te stoppen gewoon via oa. hoe we de lokale voedsel productie organiseren.

Eden , kerk en christenen

Cooperatie van christelijke microboeren is in eerste instantie om meer geld te verdienen maar is een voorbeeld van hoe we samenleven, samenwerken en zo ook gelijk een verantwoord beheer te kunnen plegen.

1 Tes 5: Onderzoek alles, behoud het goede

Kunnen christenen anno 2017 een eigen ecologisch onderdel zijn van hoe de natiuur was bedoeld? Kunnen we inde natuur samenwerken en samenleven zoals bijvoorbeeld de verschillende christelijke gemeenschappen als de Amisch en Menonieten dat doen?

Je zelf wegcijferen, de aarde en elkaar helpen!

Het samenwerken op basis van ons geloof lijkt uit onze samenleving verdwenen. Zichtbaar als christenen samenleven, samenwerken en daarin wereldvreemd zijn zien we haast niet meer. T

We leven nog steeds op een planeet waar we vijandigheid ervaren.  Het daarom verder bouwen aan onderlinge sterke banden om in de christelijke identiteit te (over)leven is noodzaak in deze wereld.

De kerk als verhuurder van land

De kerkgemeenschappen hebben heel wat land in beheer. Stichting Corazon roept christelijke gezinnen op een eigen micro boerderij op te zetten.Het levert goed voedsel, goed beheer van de aarde, communiteit en een redelijk inkomen op.

Vraag aan het lokale kerkbestuur gebruik te kunnen maken van kerkelijk land.

image-3788337
th
73497e93b0f4c06e6cb453adcba1af4e

Eden , de perfecte tuin is nodig omdat Jezus ons leert te kijken naar de vruchten om de boom te kunnen herkennen.  De boom die wij willen omhakken is verpersoonlijk in de supermarkt. De vruchten daarvan is oa. de mega boerderij die aan de constante vraag moet kunnen voldoen. De schade word door hen voor lief genomen. De totale vraag is zo enorm geworden dat het voor de supermarkt te risicovol om met kleine boertjes zaken te doen. Daarom zijn ze bijna weg uit het landschap! Groot telen is alleen maar om de zekerheid voor supermarktketens, geld is de drijfveer voor boeren er aan mee te doen zonder te zien dat het een langzame dood is en ondanks de schade die dit groot telen aanricht aan de aarde en het leven op aarde inclusief de mens. Daarmee zijn de supermarktenketens en aanverwante zoals veel agrarische bedrijven de grootste aanwijsbare veroorzakers van de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan.

 Huidige vraag aan de agrarische sector is verlies van veel biodiversiteit en waardevol land door landdegradatie, ontbossing, monocultuur, verlies van handarbeid, verlies van kleine zelfstandigheid, extreem gebruik van allerlei kunstmesten en gevaarlijke pesticiden, problemen rond ziekte verwekkende onhygiënische mestoverschotten, veel onnodig dierenleed, verlies van MKB, lege winkelstraten, onnodig veel verpakking extreem veel plastic weggooi verpakkingen, groot energie verbruik en voedselverspilling.

1342-god-de-schepper-van-al-het-stoffelijke-en-onstoffelijkeimagessupermarkt    image-5067148  

plastic-soep-1 breestraat-122 ayoo_de_vidriales3866__0 plofkip-visual.470.300.s 784c2fd029041b745de1647cc57b0de7

 

   

 
Permac1

Christian grow community

agroforestry_dev_centre

Kleinschalige agrarische gemeenschappen zullen het landschap ten goede veranderen van eenzijdig monocultuur in veelzijdige bio-diversiteit. We zien dan meer boomfruit, struikfruit, kruiden, bosproducten, granen akkerbouw , groente teelten, noten bomen, vee voor zuivel producten en allerlei waterpartijen en natuurcoridors.