Have an account? Log in or

Taak landen om goed beleid uit te stippelen moeilijker

ipcc

Taak landen om goed beleid uit te stippelen moeilijker

DelenShare on Facebook

De Cop 24 top in Katowice Polen heeft een wending gekregen van degelijke inventarisatie besprekingen naar snellere concrete maar moeizame besprekingen.

Oorzaak daarvan is het  nieuwe IPCC Rapport, 1.5 graden, wat duidelijk heeft gemaakt dat de landen helemaal de doelen niet kunnen halen en de situatie met de opwarming van de aarde blijkt veel erger te zijn dan verwacht en benodigd veel grotere stappen dan men eerst zou nemen.

We moeten nu wel 2 tot 3 keer meer gaan doen om te zorgen dat we op schema blijven om onder de 2 graden te blijven willen we het niet uit de hand laten lopen met het klimaat aldus de secretaris generaal van de verenigde naties.

Wat eerst een verkennend rapport zou moeten worden, om het verschil te laten zien van de gevolgen tussen 1.5 en 2 graden opwarming, is nu precies op tijd ,een noodzakelijk rapport gebleken te zijn geworden wat meer lijkt op een waarschuwing om drastisch bij te stellen of het beleid drastisch te gaan herziening van de eerdere rapporten van IPCC. De opwarming van de aarde gaat veel sneller dan we eerst hadden verwacht. Dat resulteert in veel eerdere en grotere extreme dan men had verwacht, met veel grotere impact op de samenleving de komende jaren .

We zitten gezien opwarming al bijna op het niveau wat men voor 2030 had verwacht, daar tegen over staat het feit dat we globaal gezien kwa maatregelen nog geen eens de afspraken voor 2020 zullen gaan halen.

Het loopt dus uit de hand

Er zal op gebied van bebouwing en maatregelen om de objecten energie zuiniger te maken veel meer en veel sneller moeten worden gewerkt. Ook reductie van uitstoot in materialen die we gebruiken om te bouwen. Zoals  bv minder beton en meer hout.

Op gebied van energie moeten we meer duurzaam installeren Zon-pv en windenergie, thermische energie die via grote investeringen door of via  energie maatschappijen gerealiseerd moeten gaan worden. Maar ook veel innovatieve decentrale energie centrales op wijk niveau. En natuurlijk zonne-energie op particuliere huizen en bedrijfspanden .

Op gebied van landbouw moet er drastisch hervormd gaan worden naar een veel duurzame landbouw met aandacht voor diversiteit , kleinschaligheid en bodem herstel.Daarbij word de natuurlijk carbon reservoir op en in de bodem weer in ere hersteld.Vee heeft daarbij een rol waarin we in zetten om minder vlees te consumeren.

De elektrische auto moet sneller zijn intrede doen en gelijktijdig de wereldwijde vloot auto’s op de schop nemen om ze om te zetten naar het schonere gas ipv op vervuilende benzine .Want de vloot groeit en zal zorgen dat we in 2040 nog steeds, zelf meer dan nu, auto’s op benzine hebben rondrijden ondanks de dan bijna een miljard elektrische wagens die we erbij hebben.

Daarnaast de rest van de industrie op de schop in hun  productie van goederen, waar circulair en hergebruik noodzakelijk word met minder of duurzame energie.

Dan zijn vragen als waar laten we de Co2 belangrijk. We reduceren co 2 of proberen we maar hoe zit het met het weghalen van CO2 uit de atmosfeer?

De vraag is gaan we die massaal inde grond stoppen via CCS , carbon capture and storage fabrieken of gaan we die op de natuurlijke wijze opslaan in de boden. De Shell en dergelijke staan te springen om de COP2 in velden ver in de bodem weg te zetten terwijl ander weer pleiten om het co2 te gebruiken als bodem verbetering en opslaan in natuurlijke elementen veel beter belangrijker zijn.

Zo speken ze over eerlijke verdeling van kosten van schade aangericht en wie  daar het meeste aan moet gaan bijdrage.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.