Have an account? Log in or

Klimaat verbeteren is de leefsituatie van de armere verbeteren

DelenShare on Facebook

Vergeet niet dat de opwarming van de aarde is onstaan door het doorslaan, een ongeremd kunnen verrijken van sommige mensen op aarde. 

Het is toch abnormaal dat wij als christenen toegestaan hebben dat bijna de gehele mensheid afhankelijk gemaakt is van mensen die geld als hun god hebben! Haast alle aandelen in de olie en kolen en aanverwanten zijn in handen van relatief gezien heel weinig mensen. Wij zijn eigenlijk met de taak bezig voornamelijk hun enorme dagelijkse geldstromen te garanderen tegen vaak een loontje waarvan je net rond kan komen. De wereldgelijkvormigheid gebasseerd op overleven is hier de drijfveer.  De grote hoeveelheid geld dat wij er de afgelopen decenias gebracht hebben heeft een ongekende rijkdom en macht voortgebracht. Die geldstroom kan je vergelijken met een sneeuwlawine die ongeremd en zo snel groeiend is dat we het nu haast niet meer kunnen stoppen!

Want dit extreme geld verdienen aan deze twee grondstoffen is wel de hoofdoorzaak van de opwarming van de aarde.

Bijna de gehele olie en kolen industrie en de structuur er om heen is in handen van maar een beperk aantal van de totaal 7 miljard mensen die op aarde leven aarde.

We onderschatten die geldstromen die te vergaren zijn bij de handel in kolen en olie. Ook de productie van al de aanverwante aan de olie en kolen brengen een stevige duit in het zakje van de enkelingen. Alles in deze industrie is verweven met elkaar. Zo zijn de aandelhouders van de olie en kolen industrie de zelfde aandeelhouders die de productie van transport middelen mee finacieren. Maar ook de revenuen uit de energie industrie gaan naar de eigenaren. Zo zijn ook de finacieel intersantere delen van de agrarische sector en de voedsel industrie in handen van de zelfde investeerders die ook de eiegnedomrechten hebben van supermarkten en fabrieken die hun producten produceren. Bijna alle activiteiten zijn zo sterk met elkaar verweven super slimme concepten die met geld steeds meer geld kunnen vergaren.

Het is wat geld verdienen een soort eenrichtingverkeer geworden met te weinig circulatie van lokaal geld.

Wat we in de praktijk dus zien is dat veel van deze structurele inkomstenbronnen bij de gewone man zijn weg gehaald en in een paar decenia tijd heel veel zelfstandige banen in de samenleving zijn weggevallen. Haast niemand van de grote massa kan of mag nog wat van de mega winkels mee verdienen, indien het voor hun bedrijfvoering hoogst noodzakelijk is.Ook naats de groot winkel bdrijven kan hast niuet meer verdiendworden want concuretie word hardnekking besterden. Terwijl het bijbels gezien gewoon ordinair diestal is als je de klanten van je naaste colega begeert!  De detailhandel winkels in straten zijn leeg omdat er decenia lang pure roofstochten plaast vinden door het land door bende winkelketens die op zoek zijn naar naar andermans inkomstenbronnen!

MCC-31231_Mozes_toont_de_wetstafelen_(1).tif

Gij kunt ze wel deze geboden;

Gij zult niet stelen, of deze; Gij zult uw naaste zijn goed, of het nu zijn huis is, zijn vrouw is of zijn bedrijf is of zijn klanten, gij mag het niet begeren en gij mag het niet stelen!

En toch doen ze dat openlijk met hulp van ons christenen. Wij kopen bij supormarkten en zij reigen winkel aan winkel. Want kunnen de gewone mensen nog wel hun inkomsten vinden in het produceren en verkopen van de dagelijkse basis behoeften? Nee ze worden doodgeconcureerd en wij christenen gaan er gewoon bij kopen. Kopen wij nog bij een winkeltje in dagelijks voedsel ? Nee in tegendeel wij kopen niet meer bij de kleine man. Dit alleen maar door gemakucht en de begeerte van de rijkere met hun winkelketens.Zij maken het bijna onmogelijk om nog zelfstandig een boterham voor hun kinderen te kunnen verdienen.

De wereld ligt er niet wakker van, recht van sterkste , maar God noemt het in de bijbel gewoon pure diefstal. Twee zondes die gewoon in de tien geboden Het begeren en dan stelen van wat van de naaste is. En deze tekst in de bijbel”‘hebzucht is een afgod”‘.

 

Kan je nog ambachtelijk werk in de productie en verkoop van meubelen verrichten, of alles wat met planten en bloemen te maken heeft, de electrische apparaten, de keukens, de badkamers, maar ook sport artikelen en gewoon schoenen, tapijten, boeken, ambulante handel, zelf onze brillen zijn in handen van bijna alleen nog maar grote winkel ketens als Pearl en Hans anders.

Dit alleen maar omdat een aantal hele rijken mensen er een sport in zien steeds meer te willen verdienen en zich als dieven deze markten toe eigenen en domineren. Datz e daarbij het klimaat en zo wat helelokale economiene en gehele tussenketens vernietigen in hun kielzog maak ze helemaal niets meer uit.

Zonder dat men het weet is er bijna geen kleine zelfstandige detailhandel meer in de samenleving dan alleen die op de weekmarkt en hier en daar een kraam op de hoek van de straat! .

We zijn als christenen gewoon voorbij gegaan dat er zo veel mensen met talent voor de detailhandel en aanverwanten berooft zijn en nu zonder werk en inkomsten thuis zitten.Zij kunnen vaak geen kant meer op omdat zij de zelfstandigheid begeren en die niet meer mogen uitoefenen.

Zelfstandige mag dat dadelijk nog wel?

De rijkere van de mensheid zijn veel te ver gegaan in het dienen van een afgod zoals de bijbel zegt dat hebzucht is dood ordinaire een afgod! Met warnge vruchten.

Dit is zo een groot onrecht dat we ons hart moeten vast houden wat daar de uitkomst van zal worden. De opwarming van de aarde is een van die vruchten van de hebzucht der rijkere.

Hun verdien structuren zijn zo slim maar zie maar eens naar het klimaat.datz egt dat ze gewoon blind gedrven in grote willekeur bezig zijn en …in willekeur bezig willen blijven.

Want we moeten als christenen bewust blijven dat veel van hen niet bereid zijn te stoppen met hun daden en handelen.

Het is dat door hun volhardende verdienmodelen dat het probleem rond de opwarming van de aarde helemaal niet zo makelijk is op te lossen terwijl het probleem rond het klimaat, als je het overziet, eigenlijk wel makelijk opgelost kan worden.

Op het hoogste nivo zal gesproken moeten worden over het dwingend optreden van overheden naar bedrijven toe om te stoppen met uitstoot van Co 2 en allerlei olie en kolen producten in de ban te gaan doen,het si als gif en dus verplicht te bekeren van deze afhakelijkheid van olie en kolen en alle aanverwanten.

het goede ervan is de enorme kansen aan de horizon die opdoemen voor de armere op deze wereld .

Kansen die ontstaan om een veel eerlijke verdeling van inkomsten en uitgaven te kunnen realiseren.

De opwarming van de aarde tegen gaan betekend bijna automatisch dat het te afhankelijk maken van mensen door maar enkele rijken zal worden doorbroken.

Inkomsten bronnen weer eerlijk verdelen over groeter aantalen is een cruciaal onderdeel van het totale pakket aan maatregelen waarmee we de opwarming van de aarde zullen stoppen. Mensen in alle lagen van de samenleving weer lokaal zelfstandig mee laten werkend aan de dagelijkse levenbehoefte van mensen is een must.

heat
th
images 7
oil

Denk maar eens aan de zonne energie wat een noordzakelijk maar prachtige kans dit is als instrument om mensen onafhanklijk van energie leveranciers te maken. Nu kan ineens door dit klimaat probleem een ieder zelf hun eigen energie opwekken! Dat de eerset levensbehoeft nu in eigen beheer kan. Het betekend ook dat mensen niet meer verplicht zullen zijn om structureel een deel van hun tijd te moeten geven voor iets als stroom en warmte. Dat is een grote stap vooruit.

Dat is niet alleen de stap vooruit want we als we het hele scale aan oplossingen op een rij gaan zetten en de meest noodzakelijke overzichtelijk maken dan zal u zien dat we nu ineens wel heel zelfvoorzienden zullen worden om een minimale schade aan te richten aan het aardse klimaat.

En dat nu net deze zelfvoorzienigheid onafhankelijkheid brengt en dus minder verplichtigen jegens de rijkere.

We zetten de kansen op een rij.

solarstrommodule_s5

De belangrijkste voor het gezin is Zonne-energie:

-Met zonne energie kan je de verwarming, de verlichting, het koken en alle benodigde energie in en rond het gebouw verzorgen. Dus al wat we nodig hebben aan energie kan nu de zonne-energie. Alle apparaten in en om een huis kunnen draaien op electra.

-Zonne-energie is de brandstof voor ons vervoer, de auto, fiets en scooter al deze vervoersmiddelen kan opgeladen worden met zonne-energie. De kosten ervan zijn nog maar een schijntje van wat we uitgeven aan oliebrandstoffen. De kosten zijn na de terugverdiendtijd van de aanschaf van zonne-energie zelf nul geworden. Ook kosten voor onderhoud en levensduur zullen toenemen door de eenvoud van het mechanisme van een electisch vervoersmiddel.

-Zonne-energie als bron het verwarmen van water en verwarming van ruimte. Zonne warmte kunnen we nu direct omzetten in warmte voor het water in een gebouw. De combinatie met electrisch verwarmen en zonne-warmte maakt het een zeer efficient instrument om al het verwarmen van water te reguleren met de zon, vaak kosteloos.

2017-chevrolet-bolt21-668x409-668x409[1]

Vervoer:

Ons transport kan nu ook geheel op zonne-energie gaan verlopen. Hierdoor is er geen noodzaak meer om brandstof te tanken. Want brandstof is duur en word door derde gemaakt. Met een electrische wagen hoeft je niet meer naar een tankstation. We kunnen nu dus bijna gratis thuis tanken en rijden er honderden kilometers per volle acuu mee. En de ontwikkeling ervan is net begonnen dus de perfectie is er nog niet. Dat is ook elke maand steeds minder autolasten te betalen.

potato-544073__180

Duurzame keuken:

-Als we zien wat een mogelijkheden er bedacht zijn om veel van ons voedsel in en rond het huis te kunnen kweken. We hebben nu kweekkasten die naast de ijskast staan en veel van onze dagelijkse vitaminen kweken. De kennis van de plant en het voedsel is zo verbeterd dat we nu op bijna alle plaatsen in en rond het huis wel voedsel kunnen kweken. Ook dat betekend dat het mogelijk is om steeds minder van de grote winkelketens afhankelijk te worden. Zij kosten veel per maand. En veroorzaken ook meerkosten voor afvalverwerking door veel te veel onnodige verpakking die zij nodig hebben voor hun bedrijfvoering. Veel van ons papier en plastic komen regelrecht van de supermarkten.

- Doordat het zelf produceren direct uit grondstoffen makelijker is geworden behoevenw eook minder naarde supermarkten te gaan. Als voorbeeld nemen we 150 kilo graan waarmee we een jaar lang elke dag met weinig moeite vers 1 brood kunnen baken. Of het zelf eenvoudig vruchtensap kunnen maken. Het lang kunnen bewaren van allerlei producten door droog technieken, sealing, wecken zorgt dat in de oogst tijd veel voedsel klaargemaakt kan worden voor andere jaar getijden.

Alles bijelkaar zijn er zoveel handige nieuwe apparaten ontworpen dat we de keuken bijna geheel duurzaam kunnen maken dat er weinig nutteloos afval is en heel weinig fossiele energie nodig is en niet onbelangrijk een minimale bezoek aan de winkels om toch gezond te kunnen eten en drinken.

-Recyclebare grondstoffen kunnen nu veel beter hergebruik worden ook binnen een eigen circulaire keuken. We zien bv mogelijkheden om veel kleinere hoeveelheden afval te verkrijgen rond het huishouden, met name de keuken is een grote afval maker. Zo worden ook de kosten van het afvoeren sterk gereduceerd.

Laudato-Si