Have an account? Log in or

In de aardse kringloop is er geen afval, alles wordt gerecycled!

DelenShare on Facebook
8574983317_0ba27cfb37

De Paus noemt het in de Encycliek Laudato si, de wetenschap vertelt het ons en ons hart vertelt het ons: de aarde is één en al kringloop. Onze aarde is het perfecte voorbeeld van hergebruik. We zouden er meer naar moeten kijken om ervan te leren. Fransiscus geeft al aan dat het gewoon te vreemd is dat wij als mensen dit systeem zo maar naast ons neerleggen en in veel delen van de wereld zo een enorme opeenhoping van afval creëren. Dit is één van de tekenen dat wij mensen niet in eenheid leven met de schepping. Hoe groot de gevolgen zijn van de grootschalige winning van fossiele brandstoffen weten we nog niet. We weten wel dat olie, kolen en gas een belangrijke functie hebben in de kringloop van de aarde.

Welke functie vervullen olie, kolen en gas?

Wij willen wijzen op de specifieke functie die brandstoffen hebben in de aardkorst. De onderschatting over de functie ervan is enorm, anders zou men nooit meer, en zeker niet in zulke grote hoeveelheden olie, gas en steenkool gebruiken. Integendeel: men begint gewoon weer met nieuwe olie- en gas velden. Wat betreft kolen: we moeten nog zien of men wil stoppen. Bij het voeden van magma of het doen smelten van vaste stoffen in de aardkorst is brandstof als olie, gas en steenkool noodzakelijk! Daarom is het zeer gevaarlijk om juist die belangrijke stoffen eruit te blijven halen. Dit, omdat in de aardkorst er geen alternatief te vinden is tenzij we het in de toekomst in de aarde terug stoppen. 

De aarde is het perfecte voorbeeld van efficiënt hergebruik van stoffen. Wie goed kijkt ziet dat er op en in de aarde van alles gerecycled word.In die recycling zien we ook dat elk element belangrijk is, elke cel, elke stofje. Alles staat op een of andere manier met elkaar in verbinding. Het is een van de grootste zichtbare wonderen van de aarde! Willen we dus de efficiëntie van deze aardse recycling nergens onderbreken dan moeten we componenten tot hun recht laten komen.Zoals ze bedoeld zijn! Nu we al een eeuw massaal de meest brandbare stoffen uit de aarde aan het halen. En is er een gevaar ontstaan voor al het leven op aarde.

De koolstof kringloop is dat de aarde het Co 2 uit de lucht haalt via onder ander de vegetatie. De Co 2 word omgezet in vaste stof als blad ,vruchten en hout maar ook in zuurstof .De vaste stoffen vallen eens weer op aarde en worden door verschillende mechanismes op aarde jaar na jaar, laag na laag opgebouwd. De lagen zaken als ware en drukken het tot turf, tot bruinkool, steenkool, olie, gas etc. De brandbare stoffen vermengen zich in de aarde met vaste stoffen met een doel om ter zijne tijd te kunnen ontbranden en weer als CO 2 in de atmosfeer terecht te komen.

Nu moeten we proberen te kunnen zien hoe de aardlagen en gesteente zaken tot het de grens van het magma en de vaste stoffen opgaan in de vloeibare lagen magma om later via een vulkaan uitbarsting als CO 2 weer in de lucht te worden. Recycling ten top. Wat een enorme tijd moet er wel voorbij gaan voordat de aarde van olie, gas en steenkool weer olie, gas of steenkool hebben gemaakt.

Maar nu hebben in 2016 hebben eigenlijk haast al de benodigde brandbare stoffen uit de aarde gehaald. In verhouding hebben we er veel te weinig van in de aarde laten zitten. Dan is de vraag die ergens zich voor gaat doen smelt het gesteente nog wel en word het dan nog makkelijk magma , kan het ontvlammen ? Wij denken dat het niet meer goed ontvlamt en dan niet meer smelt maar dat het op den duur tegenovergesteld werkt en de bovenste laag magma doet koelen. De aardkorst zal dikker worden met alle gevolgen daarna.

Ons gemeenschappelijk huis de aarde reclycled al haar stoffen. Dus laten we ervan leren zorgen dat we het kopiëren in huis , werk en over de geheel aarde met alles wat we produceren!

Van onze industrie tot het huishouden allerlei afvalstromen. Van materialen uit productie tot etensresten van kleding, huisraad, plastic, papier, uitwerpselen, water, warmte tot energieopwekking, alles moet zoals de aarde recyclen.

In de toekomst zal het huishouden zelf zoveel mogelijk van deze stromen moeten kunnen recyclen. In Nederland is dat al in structurele vorm. Ons papier, compost, glas, plastic, kleding, huisraad en overig huisvuil worden al gescheiden en apart ingezameld om deels gerecycled te worden of gebruik als bijvoorbeeld brandstof.

De situatie in de toekomst kan er een worden dat we thuis of op ons bedrijf veel meer direct gaan hergebruiken. Het liefst nog zoals we nu ook zien met onze eigen compost. Dat kunnen we direct maken voor eigen tuin of bloemen bak. De situatie is nu zo dat we naar een huishouden toe gaan om stoffen op te halen. Maar we kunnen net zo goed naar een situatie toe waar we stoffen ofwel direct gaan hergebruiken en of we stoffen goed voor verwerken dat partijen die het nodig hebben er geld voor willen betalen.

Een corazon gedachte

Het huidige afval verwerking proces is veel te grof en moet veel meer verfijnd worden op basis van de waardevolle stoffen eruit halen. Zo kan je van glas gewoon weer zand maken door het thuis te fijn te vermalen.Het is dan zo gereduceerd dat je in en kratje het maanden kan opsparen alvorens het 20 kilo is en dan kan je het of wegbrengen of het op laten halen door bedrijf die zich in glas heeft gespecialiseerd. Plastic kan thuis veel beter gesorteerd en ingezameld worden, etensresten kunnen veel sneller gecomposteerd en efficiënter worden en natuurlijk zaken als  papier, kleding, metaal kunnen gewoon ingezameld worden.

Kijkend naar de huidige structuur waar mega bedrijven tegen betaling deur aan deur het vuil ophalen in een alleenrecht zorgt voor een in-efficiënt inzamelen.Veel van alles in een bak of zak. Daarmee is voor het klimaat geen winst te behalen omdat we vaak de zakken zo een twee drie in een brandoven werpen. Maar aan de ander kant zijn bedrijven weer de grondstoffen aan het zoeken, aan het maken die in de zaken zaten die we weggegooid en veranderd hebben. Dit is voor burgers en gemeenten te veel extra onnodige kosten minder werk en heel veel transport bewegingen. Daarom is het beter dat sommige stromen apart door kleinere bedrijven worden ingezameld. Door lokale bedrijven die wendbaarder zijn in eigen regio met lokale mensen en zich dan beter kunnen focussen op bijvoorbeeld plastic, glas, compost of papier. Zo kunnen we beter naar een situatie groeien in de samenleving waar heel efficiënt kunnen inzamelen,We kosten van materieel en transport kunnen reduceren en ons focussen op meer mensen en werkgelegenheid .

Als we vanuit huis alle waardevolle stoffen beter voorbereid kunnen gaan aanbieden zodat zij die daaraan meewerken misschien zelfs een bonus terug kunnen krijgen.

Als voorbeeld lichten we plastic er uit. Dat kan dus veel efficiënter door onder ander het thuis beter onder te verdelen naar soort en het volume reduceren. We zien dan een lokaal initiatief rondrijden met een soort elektrisch treintje dat elke week deur aan deur uw stapeltjes papier ophaalt, zakjes met gesorteerd plastic, de luierzak, de keuken compostemmer, als u heeft zakken kleding, metaal, drinkkartons en het glas gelijk van u meeneemt.

Daardoor kan ook een concept als de Wijkrecycler, de moderne lorre boer zijn intrede (weer) doen

Wat u hiernaast ziet is de opbouw van de aardlaag(foto 1). En wat u ook ziet is dat de aardlagen kunnen verbranden (foto 2).  De binnen kernen bestaan uit magma die soms via vulkanen naar buiten komen (foto 3).En de aarde waarvan men aanneemt dat hij van binnen geheel bestaat uit brandende massa. De koolstof kringloop is een van de belangrijkste kringlopen op aarde.

 

 

 

[/grid_10]

[/grid_11]