Have an account? Log in or

Corazon ”Groene oases voor ouderen”

DelenShare on Facebook
Schermopname (19)
Schermopname (18)
Schermopname (17)

Doordat het klimaat veranderd en de aarde heel snel opwarmt zijn sommige mensen in Nederland in de gevaren zone geraakt. Met name onze ouderen en zieken en herstellende lopen een direct gevaar wanneer de temperaturen te veel oplopen.

Daarom is het noodzaak dat we actie ondernemen om de gevolgen van de opwarming van de aarde te beperken. Dat doet Corazon onder ander via groene oases voor ouderen.

Schermopname (20)
oude handen
buurttuin4
tuin_de_nieuwpoort_alkmaar

 

 

Door een enorme hitte overvallen stapten we na een korte wandeling gelukkig weer de heerlijke koele groene oases binnen van ons wooncomplex.Er  overvalt toch telkens weer een vreugdevol gevoel als ik al die kleurenpracht zie. De entree van ons verzorgingshuis is zo mooi en overweldigend groen met de meest mooiste planten. Ik waan me elke keer weer in onze eigen geur en kleurrijke mini jungle. Schitterend hoe we samen toch ons verzorgingshuis er uit hebben laten zien als een oase.

Het is natuurlijk een schets hierboven van het ideale plaatje voor ouderen die in verzorgingshuizen moeten leven in onze steden. Een gezonde , koele en zeer sfeervolle groene binnen en buiten ruimte waarin je gezonder oud kan worden is toch het ideale.

Verzorgingshuizen een plek maken waar je kan schuilen als het te warm is en waar het natuurlijk goed leven, werken en vertoeven is.

Stichting Corazon gaat in samenwerking met andere partijen in een grote groene promotie tour langs alle verzorgingshuizen in Zuid Holland. Want groene verzorginsghuizen moeten zo snel mogelijk gerealiseerd worden.

Groen is immers het beste middel tegen de steeds regelmatige wordende hittegolven en de daaruit voortkomende hittedoden onder ouderen.

Het hoofddoel van de tour “groene oases voor ouderen” is dan ook geen klimaat slachtoffers meer onder ouderen!

Inovatief groen

Functioneel toepassen van groen om (hitte) stress te verminderen.
Ouderen die het zelfbeheer van groen in handen zullen gezonder oud worden.
Groenbeheer in verzorgingshuizen als instrument om buurtbewoners mee te laten participeren.
Nieuwe onderzoeks gebieden voor wetenschap mbt. groen en gezondheid .

UITWERKING OP DE MARKT

Diensten en producten groei. De teelt van planten, bomen en struiken.

Aanverwante producten en veel stimulering van startups.

Bewustmaking

Corazons project Groene oases voor ouderen is structureel communiceren en bewust maken wat een groene leefomgevingen eigenlijk betekend voor ouderen.

green-deal-header-logo-02
13b82047-2551-4b27-8a31-bd0397a6379b_5dfec9ab-2d1e-4b54-bab6-df3a7113d92c_logo-100years
22308766_1938388343044008_8314548055731588066_n
provincie_zuid-holland

Evapotranspiratie is de som van evaporatie en van transpiratie door vegetatie. Evaporatie staat voor de beweging van water naar de atmosfeer. Evaporatie gebeurt vanuit de bodembladerdak, en oppervlaktewater. Transpiratie staat voor het ontsnappen van water (waterdamp) uit planten langs de huidmondjes (stomata) in de bladeren. Evapotranspiratie is een belangrijk onderdeel van de waterkringloop.

Invloed op de evapotranspiratie[bewerken]

Factoren die bijdragen aan evapotranspiratie zijn onder andere het groeistadium of het levensstadium van planten, de bodembedekking van de vegetatie, de zonnestralingluchtvochtigheidtemperatuur en wind.

Evapotranspiratie veroorzaakt een aanzienlijk verlies van water. Het vegetatietype en het bodemgebruik hebben een grote invloed op de evapotranspiratie en dus ook op de hoeveelheid waterverlies in een gebied. Omdat het door planten verdampte water afkomstig is vanuit de wortels zullen planten met een diep wortelgestel constanter water verdampen. Kruidachtige planten zullen minder transpireren dan houtige gewassen omdat ze meestal een minder diep wortelgestel hebben. Bovendien bewaren houtige planten hun structuur gedurende meerdere/vele jaren, terwijl kruidachtige planten in gematigde zones jaarlijks opnieuw moeten beginnen groeien vanuit een zaadje. Tijdens de lente dragen kruidachtigen dus weinig of niet bij aan de evapotranspiratie.

Bossen verlagen het bodemwaterpeil door evapotranspiratie, behalve in nevelwouden. De bomen in nevelwouden condenseren het vocht van nevel of laaghangende wolken tot waterdruppels. Deze vallen dan op de grond en worden er in opgenomen. Deze bomen transpireren ook, maar dikwijls condenseren ze meer water dan ze verdampen.

In niet-geïrrigeerde gebieden is de feitelijke evapotranspiratie meestal niet groter dan de neerslag, indien we geen rekening houden met de fysische bodemeigenschappen om meer of minder water vast te houden. Meestal zal de evapotranspiratie lager liggen omdat er water verdwijnt langs grondwaterstromen en afvloeiing. Een uitzondering hierop vormen gebieden met een hoge grondwaterstand, waar capillaire krachten er kunnen voor zorgen dat het grondwater aan de oppervlakte komt. Wanneer de evapotranspiratie groter is dan de feitelijke neerslag, dan zal de bodem uitdrogen/verdrogen, tenzij men gaat irrigeren.

Workbook4

Met behulp van de energie van de zon kunnen individuele bomen honderden liters water per dag transpireren. Dit vertegenwoordigt een koelvermogen gelijk aan 70  kWh voor elke 100 l water (genoeg om twee gemiddelde huishoudelijke centrale airconditioners per dag van stroom te voorzien ). Met diepere wortels kunnen bomen hun koelfunctie behouden, zelfs tijdens langdurige hittegolven ( Teuling et al., 2010 , Zaitchik et al., 2006 ). 

Figuur 2