Have an account? Log in or

Green fonds

DelenShare on Facebook
 
oplaadstions

Green fonds Christoffelnetwerk

U kunt zich hier aanmelden om samen met ons een oplaadstation te realiseren bij uw kerkgebouw. U sluit daarmee uw kerk aan bij het Europese Christoffel netwerk. Het Christoffelnetwerk is een openbaar oplaadnetwerk voor elektrische auto’s.
Lees meer
ketel 2

Green fonds houtpellet kachel

Heeft u een kerkgebouw verwarmd met een gas of olie gestookte ketel? We zullen samen die dure klimaatonvriendelijke ketel vervangen voor een klimaatneutrale en tevens goedkopere ketel.
Lees meer
vatican 22

Participatiefonds Decentrale energieopwekking

 

Als kerk kunnen we beter onze eigen energie opwekken, wel of niet op eigen gebouw. Meldt u aan om een decentrale energieopwekking wel of niet in coöperatie met de kerkleden op te zetten.
Lees meer
gasfelssen

Green fonds Klimaat & missie

Als kerk meehelpen met ontwikkeling van samenlevingen in andere delen van de wereld is een leuke opdracht waar je als hele parochie aan mee kan gaan helpen. Door u aan te melden zullen we samen een project starten waarmee we bouwen aan duurzame samenlevingsvormen. Zo kunnen we levensreddend bezig zijn.
Lees meer

Projecten die het ontwikkelen van nieuw leiderschap binnen parochies stimuleren krijgen een voorkeursbehandeling. Kandidaten kunnen vanuit elke parochie waar ook ter wereld een beroep doen op het Corazon green fonds.

De aanvragen van kandidaten moeten:

  • De wil tonen de katholiek christelijke identiteit uit te dragen met het project.
  • Volledig het idee omarmen van duurzaamheid realiseren via de katholieke kerk.
  • Een echte wil hebben om mee te werken de opwarming van aarde tegen te gaan.
  • De ambitie hebben als initiatiefnemer om een pionier te zijn en leid(st)er in een project, waardoor anderen zich geinspireerd voelen.
  • Samenwerking zoeken met de aangrenzende parochies.
  • Deels self-supporting te zijn. Er wordt een actieve deelname verwacht om zelf financiering te vinden.

De ondersteuning ​​kan worden aangevraagd via een e-mail. De ondersteuning kan worden ingezet voor een breed scala van klimaatactiviteiten. De kandidaat(en) moet de stichting Corazon een duidelijk idee op papier aanreiken. Wat is het plan dat de parochie, hij of zij wil gaan uitvoeren? Waar wil men het Corazon green fonds voor gaan inzetten.

Het project moet worden gevoerd onder de naam “een Corazon parochie project ” De stichting Corazon wil indirect betrokken blijven bij het project. We nemen daarbij een controlerende en eventueel adviserende rol op ons.  We willen ons niet bemoeien met de uitvoering van het project maar zullen alleen erop toezien dat onze uitgangspunten en doelen worden aangehouden.

Elk project zal een eigen plek krijgen op onze website www.Corazon.nu met een eventuele doorkoppeling naar de website voor het Corazon parochieproject. Wij willen werken op basis van vertrouwen en om die reden zullen wij de voorkeur geven aan het werken met personen die met medeweten van het pastoraal team of bestuursleden van de lokale parochie worden ingediend. Goed of afkeuring van het pastoraal team of bestuur is voor ons niet van belang.

Indien de voordracht geen banden heeft met de kerk van Christus kan de toewijzingskans afnemen, maar niets is onmogelijk zegt Jezus. Dus doe een aanvraag.

Hier kan uw project staan