Have an account? Log in or

klimaatverandering

DelenShare on Facebook

1. Er is iets aan de hand

uitlaat

Er worden steeds meer veranderingen gesignaleerd in het aardse klimaat. De aarde lijkt steeds gewelddadiger te worden en veroorzaakt enorme ellende voor mensen.Verschillende onderzoeken verwijzen naar een versnelde opwarming van de aarde.
Lees meer

2. We worden gewaarschuwd

images (1)

Hoe serieus nemen wij de signalen van de opwarming van de aarde eigenlijk? Voelen we ons geroepen om direct te handelen?Kunnen we eigenlijk wel direct handelen? Hoe moeten we onze manier van leven veranderen om zo de gevolgen voor mens en dier te beperken?
Lees meer

3. Gevonden bewijzen

calipso150

Wetenschappers en onderzoekers zoeken en vinden meer en meer de bewijzen, zelfs tot in het verre verleden. Conclusie: Wij zijn de hoofdverantwoordelijke voor deze opwarming!
Lees meer

4. Opwarming van de aarde

uitleg5

We creëren een onnatuurlijke broeikaseffect. De enorme toename van met name CO2 en methaan in de atmosfeer werkt als een deken die warmte vasthoudt. Er zit veel te veel energie in de vorm van warmte binnen de atmosfeer.
Lees meer

5. Circulatie

wereld3

Belangrijke circulatiesystemen van lucht- en water bepalen het klimaat op aarde. Deze systemen worden in beweging gehouden door de verschillen in temperatuur op aarde. Twee bronnen zijn daarbij belangrijk: zonnewarmte en ijskoude. Hoe minder ijs, hoe minder koeling.
Lees meer

6. De oorzaken van natuurrampen

foto

Er is een te veel aan energie in de vorm van warmte op aarde aanwezig. Koude en warmere stromen in de atmosfeer en de zee botsen . Deze botsingen veroorzaken steeds extremere en vernietigendere natuurverschijnselen.

Lees meer

7. Ontbossing?

natuur

Ondanks houtkap groeit het bos wereldwijd. Bossen zijn de beste oplossing voor het klimaatprobleem. Bossen zijn de natuurlijke opname en opslag van CO2.
Lees meer

8. Impact op de biodiversiteit

vissen

Klimaatverandering zorgt voor verhuizingen van de verschillende soorten dieren, planten en mechanismes. Ze willen zich aanpassen maar kunnen ze dit wel snel genoeg? Welke soorten overleven en welke gaan verloren?
Lees meer

9. Verzuring van de oceaan

koraal

Vitale ecosystemen worden aangetast als gevolg van de CO2 uitstoot. De zee verzuurd, zodat de kalkhoudende koraalriffen worden afgebroken. Het koraalrif is van levensbelang in de totale voedselketen op aarde.
Lees meer

10. De tijdbom en het sneeuwbaleffect

wereld8

De opwarming van de aarde heeft allerlei uitwerkingen die op hun beurt weer een extra opwarming kunnen veroorzaken. Zoals we zien in de poolgebieden waar het permafrost ontdooit en er extreme opwarming plaatsvindt in Noord- en Zuidpool.  Lees meer

11. Samen voor de gemeenschap

De katholieke gemeenschap bestaat uit 1,5 miljard mensen. Deze mensen vormen een levend lichaam van vele individuen. Zij kunnen een sleutelrol spelen in het oplossen van het klimaatprobleem. Want het effectief inzetten van die groep kan de opwarming van de aarde tegengaan!

Lees meer

12. Advies

missing-image

Ons motto: onderzoek alles en gebruik onder ander deze katholieke website als eerste aanzet daartoe.
Lees meer