Have an account? Log in or

DelenShare on Facebook
footpathandtreesinpark
20190203_105322[1]

Corazon is de organisatie waarmee God, die schepper van de aarde is, samen met ons de aarde zal herstellen.

Corazon is het groene hart van de wereldwijde kerk van Jezus Christus. Het is het belangrijkste orgaan om de opwarming van de aarde te stoppen en waarmee we de aarde bewaken.

th

Wie kan beter weten dan God hoe de aarde functioneert? hij is immers de schepper van de  aarde.En wie weet beter dan hoe de aarde hersteld moet worden van de schade die de mens haar aandoet? En wie weet hoe wij als mensen op aarde rechtvaardig met elkaar kunnen leven?

God alleen!

 

Als we de bijbel lezen zien we dat we als volk van God onderweg zijn naar het herstel van de aarde. De aarde ons gemeenschappelijk huis dat eens door de rechtvaardigen beërft zal worden. Deze tekst verwijst ons naar een perfecte staat van de aarde waar alleen de rechtvaardige mens nog op aarde leeft. Zij zijn de toekomstige bewoners van de aarde. Daar willen we ook deel van zijn, van die rechtvaardige mensen.

Stichting Corazon ziet Eden als de aarde van uit het beginne. En Eden was goed zegt de bijbel ons. Ten oosten van Eden lag een paradijslijke tuin waar God de mens in plaatste staat er in het boek Genesis.

In het boek Jesaja zien we de aankondiging van het zenden van de messias naar aarde om hen vrij te maken en hen te besturen namens God. De messias heeft een speciale taak gekregen, het zoeken naar de nakomenlingen van Isaak en Jacob die over heel de aarde verdwaald zijn geraakt. Maar we zien ook een andere taak; het herstellen van het land.

Waar wij van stichting Corazon zien hier onze taak ; het herstel van onze aarde. Het terug brengen van de aarde in de staat van in het beginne!

Daarom de naam “”Terug naar Eden”‘

Wil u Jezus meehelpen met het herstel van de aarde via de Corazon “Terug naar Eden” projecten? Heeft u Interesse mee te doen?

Meld u aan bij Stichting Corazon ovv “‘Terug naar Eden”‘.

 

“’Terug naar Eden” is in basis het terugvinden, of het weer hervinden van de oude Bijbelse manier van christelijke samenleven.

Een manier van leven op Aarde waar de start ervan dateert uit de tijd in het begin van het christendom. Onze tidjs aanduiding spreekt daarover, het jaar 0!, de tijd van het herstel van de mens en de aarde!

In Handelingen zien we er iets van dat leven. Het is een hele andere manier van samenleven!

Niet egoistisch, niet zelfzuchtig en een samenleven dat naar elkaar en de schepping omziet.

Nu 2019 zijn we nog niet klaar met deze nieuwe samenleving want nog steeds signaleren we dat er een wereldse manier van samenleven heerst op aarde. Het recht van de sterkste.

Een hele andere weg dan wat het zou moeten zijn toen de apostelen die weg zijn begonnen. Alsof we zij afgeweken van die weg.

Een samenleving zoals God naar Gods beeld is bijbels gezien een combinatie van; zo het was in den beginnen en zo het moet worden na de start van een neiwue samenleving ten tijden van Handelingen, na het verkrijgen van Gods geest.

In den beginnen was de mens in de tuin in een harmonieus leven met de natuur om zich heen. De mens was er thuis en het was goed in Eden. Maar er is van alles gebeurd met de mens en Eden en dat merken we nog steeds dagelijks, de mens en Eden moeten hersteld worden.

Dat herstel is ook zichtbaar en toen door God gestart na de dood, opstanding en hemelvaart van Jezus. Wat we in het boek handelingen zien is dat die bouw gebaseerd op vier pijlers van ons geloof. De christenen zijn op weg terug naar Eden sterk gericht op de gemeenschapszin, het alles delen naar behoefte, in een zeer communiteit gericht samenleving met de mede christenen. De christenen van toen zijn ernstig in de leer van de apostelen bestuderen, ze komen regelmatig samen om te vieren en het brood te breken, en leven een leven van dichtbij God door veel te bidden. De bijbel, met name het neiwue testament, benadruk minder het herstel van het land en de omgang met het land, de natuur en alles wat er leeft op aarde. Daarom noemt stichting Corazon deze vijfde peiler erbij in “’terug naar Eden”projecten. Het is eigenlijk door bouwen van wat er toen gestart is maar nu als wapen tegen de opwarming van de aarde; het benadrukken van de nood het land te herstellen en de inrichting van onze leef omgeving weer geheel aan te passen op die eerste 4 pijlers. Dat maakt Eden weer hersteld door een geheel zelfvoorzienende natuurlijke leefomgeving te bouwen dat in harmonie is met de mens die er duurzaam en sterk religieus kan leven.

Hoe ziet dat er uit zo een natuurlijke leef omgeving waar de nadruk ligt op agrarische bezigheid? Corazon ziet een enorme noodzak om veel stukken land in te richten zodat men met zijn eigen familie of dierbaren samen kan wonen,werken maar elk op een eigen stukje land ten grote van die halve of hele hectare.

Op zo een eigen perceel verbouwt het gezin zijn eigen groente en fruit, kan er wanneer men dat wenst wat vee houden en ruilt hij alles wat hij heeft met de bewoners van andere families of communiteiten.

We willen met “Terug naar Eden”” concepten ontwikkelen die veel meer de nadruk leggen op het ontwikkelen van natuurlijke en agrarisch gelijkende ecologische dorpen die kunnen voorzien in de eerste levensbehoefte als voedsel en veilige natuurlijke leefomgeving. Heel anders dan de huidige economische gedreven landschap inrichting gebaseerd op voedsel om er als eerste geld mee te verdienen en als tweede de heel mensheid te voeden. twee zaken die niet samen gaan omdat de een werelds is en bedacht door de mens die is gedreven door machtslust en geldzucht de ander bij Eden thuis hoort naar Gods beeld, voedsel voor ieder mens.

Om terug naar Eden goed zichtbaar te krijgen willen we allerlei regelmatige ontmoetingen organiseren, concerten, markten en andere evenementen om zo deze terug naar Eden levensstijl onder de aandacht van christenen te brengen.

Liefde en harmonie met elkaar leven.

Wat belangrijk is dat we naast bewust kiezen voor een christelijk Bijbelse levensstijl volgens de leer van de apostelen we ook heel nadrukkelijk bezig gaan met het herinrichten van onze huidige (christelijke) samenleving waar we weer kiezen voor God en niet voor het geld en gemak. Dan doen we door de samenleving, omgeving, landschap zo in te richten dat dit precies aansluit bij de eis van een christelijk leven door God doorgegeven via de apostelen.

th
Why-is-Jesus-Christ-Important-in-My-Life-inline1-1113392

Het lichaam van christus op aarde.

In het christendom is het lichaam van christus bedoeld om 1 geheel te zijn.Het is als een wonderlijk puzzel. Mensen,kerken en allerlei organisaties op aarde waarin de mensen van christus bestuurders zijn in alle overheden en in bedrijven in handen God als een eenheid gevormd om doeltreffend dienstbaar te zijn aan het bouwen van het herstel vande aarde. Een nieuwde aarde. 

Het is niet nieuw want de bijbel staat er vol mee hierin staat hoe God allerlei mensen heeft gebruikt om ons gemeenschappelijk doel te bereiken. In alle grote noodzakelijke veranderingen voor de mensheid op aarde zien we overal Gods hand in terug. God die mede hersteller is.

th
image024

God werk via vele leden in het Christendom. Wij als mensen kunnen niet altijd of onmiddellijk gelijk zien hoe de stukken zullen worden uitgelegd, wat de bedoeling ervan is. God wel, die maakt de puzzel en maakt die altijd af. Wij ,die een deel van de puzzelstukken zijn, moeten daar blind op kunnen vertrouwen.

Het is menens met het klimaat op aarde. Gods vijanden vol van hebzucht, zelfzucht en geldzucht hebben heel wat schade aangericht aan de aarde. Durven wij die Gods lichaam zijn de noodzakelijke dingen uit te voeren? Geld speelt er een bijrol in , het leven en de aarde is wat van echte waarde is.

image004

Stichting Corazon constateert dat de christenen vaak heel onafhankelijk van elkaar en van uit verschillende richtingen naar elkaar toe aan het werken zijn zonder dat ze dit weten. 

 Als we dat kunnen zien, als gelovige mensen dat er duidelijke bewijzen zijn dat de wonderlijke niet zichtbare Vader ons aanstuurt, dan groeit bij de mensen van stichting corazon het vertrouwen dat alles in orde zal komen.

Het is God, die ons erdoorheen gids, telkens de juiste aanknopingspunten aanreikt en wegen baant als wij dreigen vast te lopen.Omdat God ons de inzichten verschaft kunnen we soms onafhankelijk van elkaar toch steeds samen op een punt uitkomen. De wonderlijke Gods puzzel word gemaakt. En wij mogen er een onderdeel in zijn.

 

Jezus-leest-de-boekrol-300x160

 Dat de eenheid werkt zagen wij bij Corazon bijvoorbeeld duidelijk toen de uitgave van de encycliek van de paus uitkwam. Het was voor ons wonderlijk te kunnen zien hoe de paus samenvatte wat wij bij Corazon eigenlijk al jaren geleden begonnen waren.  Beide door de zelfde Geest aangestuurd om ongemerkt vanuit het zelfde inzicht, met de zelfdeinzichten  aan het werk waren geweest.Toen wij bij Corazon zo goed als klaar waren met de basis te leggen voor wat de praktische oplossingen zijn, was de paus ook klaar en kwam als de perfecte timming met de uitgave van lau dato si. Het was voor ons een startschot waarmee we met de Corazon projecten de kerk kunnen gaan bedienen  zodat we als christenen echt iets kunnen gaan doen aan het veranderen van het klimaat op aarde.

 

jesus_crucifixion170411_03

Er is vijandigheid !

De boosheid in deze wereld kan je behandelen als een crimineel en je bestrijden zodra het de kans krijgt.

De keuze om via Corazon om het goede te doen is tegen de wil van de vijand, het kwade!

Wat we ook telkens zien in deze wereld dat het juist de gelovige in de bijbel zijn die om hun geloof vervolgd worden. Eigenlijk omdat wij dwars liggen voor de vijand voeten.  De kwade zijde in deze wereld is de oorzaak van de opwarming van de aarde.En die kunnen het niet verdragen dat het word verdreven door goede, God. Daarom als je volgeling van Jezus wilt zijn moet je daar rekening mee houden.

Je zelf blijven inzetten voor het goede kan soms ten koste van jezelf, je gezinsleven en de naasten die je lief zijn. Dat je bereid moet zijn toch door te gaan om dat ,a ls het nodig is op te offeren voor het goede hoort daarbij. Dat is wat god bedoeld met, Jezus de weg naar God, want net als Jezus en de vele die hem door eeuwen heen volgde is vervolging iets waar zij mee geconfronteerd werden.

Het kwaad is zo en niet anders. Zij die aan het kwaad hangen zullen altijd hen die alleen maar goed willen bestrijden. Soms doen ze dat openlijk, soms in het geniep. Je bent als christen daarmee ook een slachtoffer geworden omdat je God wil dienen en de andere wilde helpen.  Er is altijd een vorm van opoffering in het christendom, of via onze tijd, via ons geld, ons gemakkelijk leven of zelf fysiek of geestelijke vervolging en lijden.

Het christen zijn is anders zijn dan de wereldse mensen willen zijn en dat moet je aanvaarden , durven te leven en durven te getuigen. Ook al zetten ze heel ons leven op zijn kop. 

Zo is het met het klimaat verbeteren, als je echt oprecht wil dat het klimaat op aarde verbeterd dan moet je bereid zijn een keuze te maken met je hart ipv van uit gewoonte, geldgewin of principes. Want alleen samenleven met God in liefde, vanuit het hart, is ook bereid zijn op te offeren zoals God dat via Jezus ons voor leeft. Zorg als volgeling van Jezus hoe dan ook ervoor dat deze wereld echt kan veranderen in een duurzamere en eerlijke wereld.

En begin bij jezelf en hou je aan je woord volgeling van Jezus te zijn!

Wat zou Jezus doen?

Hij zou als mens eerst luisteren om te weten wat God van ons verlangt. Wie zich via Jezus verbind kan dichtbij God leven en kan God persoonlijk verstaan, voor wie wat verder van God leven kan men de bijbel lezen om te weten wat Hij van ons vraagt. Maar de mens Jezus zou als eerste willen weten wat God van Hem wil. Bijvoorbeeld dat de mens Jezus weet wat God wil dat Jezus moet doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zodra Jezus weet wat Hij moest doen om de aarde te redden tegen te veel opwarming zou Hij in actie komen zichzelf wegcijferen en de taak uitvoeren.

Jesus-Christ

 

 

Wat moet de christen doen als het gaat om de opwarming van de aarde te stoppen?

Het zelfde doen wat Jezus zou doen !

We moeten de waarde leggen waar die hoort en ons onderzoeken of wij aan die waarde kunnen maar vooral willen voldoen.

Zo niet dan moeten we bekeren!

Het is goed kijken naar ons denken, onze gewoontes en hoe we handelen. Want ook wij zijn niet geheel perfect. Zeker als het om het opwarmen van de aarde gaat. Als je dat als uitgangspunt neemt en dan dat onderzoekt en de besluiten nemen, al kost het je vakantie, je nieuwe keuken, je verslavingen of je manier van leven.

De christen moet telkens blijven bekeren totdat men weet dat het goed is! Dat is als eerste belangrijk!

Als je dan je zelf onderzoekt en ziet hoe slecht je eigenlijk bezig ben vaak gemakzuchtig. Dan weetje je schuldig.  Het leven verloopt zo toch goed, Waarom veranderen? Koopt je makkelijk, eet van je alles zonder er over na te denken. Want je brengt schade aan de aarde en de goederen van mensen. Zelfs aan mensen. Voor een christen is dat verboden en moet daarom bekeren.  

Zo zijn er vele zaken die je onder de loep moet leggen als christen, niet gemakkelijk zijn, want er gaan immers mensen dood door het veranderen van het klimaat. Wij als christenen mogen er geen schuld meer aan hebben! We moeten dus veranderen ook om het welzijn van de ander. Je manier van geloven, leven, vervoeren, wonen, werken, eten tot aan je manier van recreëren en vrijetijds besteding, je zal zien dat bijna alles op de schop moet

Het is allemaal bekeren, in kleine dingen soms grote.

Als je kijk naar wat een schade je als individu , als groep aanricht dan zijn dat daden waar je als christen niet meer aan mee mag werken.

We mogen als christen niet meer mee werken aan zaken waarmee we aarde opwarmen, want het is een echte bijbelse zonde als we het leven op aarde in gemakzucht, egoïsme, hebzucht en geldzucht. 

Als stichting Corazon, in opdracht van God, willen we samen handreikingen doen aan de gemeenschap waarmee we kunnen veranderen, eenvoudig, om te zorgen dat we klimaat op aarde verbeterd. Als individu, als gezin, kerk of groep het klimaat positief kunnen beinvloeden zonder er eigenlijk bij in te hoeven leveren. Wat we vragen is meer als een echte christen te leven,waar God op de eerste plaats staat en we leven in harmonie, werkend aan de schepping .

Want duurzaam samenleven op aarde is veelal een win-win-win situatie wat je kan zien als stappen zetten richting Eden, de perfecte tuin op aarde.

 

 

Acedemie van het vaticaan:

http://www.casinapioiv.va/content/accademia/en.html

[/grid_4]


winkel inrichting
Corazon projecten incubator