Have an account? Log in or

DelenShare on Facebook
Naamloos-1
th

Het doel van Corazon is dat God de schepper samen met ons mensen de aarde zal herstellen en dat wij christenen samen  voor God de aarde goed zullen gaan beheren. 

th

God heeft alles gemaakt en weet hoe alles werkt.

dus wie moeten we raadplegen om de gevolgen van de opwarming zo goed als het kan te beperken en te herstellen?

Alleen God!

Daarom vinden wij bij corazon dat mensen die meewerken ook zorg behoren te dragen dat ze zo optimaal mogelijk contact komen te staan met de levende God.  Daarbij is een dagelijkse levende relatie met Jezus noodzakelijk. Jezus die bij Corazon fungeert als de deur naar God , de weg die tot God leid om Hem te raadplegen hoe we het klimaat kunnen verbeteren.

Om met God dagelijks in contact te komen moeten mensen bij Corazon kiezen om in de schoenen te gaan staan van Jezus. Samenkomen als christenen in  vieringen waar het contact zoeken met God om het herstel van de schepping centraal te zetten in ons dagelijks handelen.

Kiezen voor Jezus dienen in de Corazon beweging is specifiek kiezen voor zorg dragen voor de schepping!

Zo doe je ook de wil van God de Vader.

De keuze om te werken vai Corazon zal leiden tot een duurzame samenleving op aarde , wat ons gemeenschappelijk huisis .

Het christendom kan wonderlijk effectief werken omdat het wonderlijk is opgebouwd, uniek te noemen omdat het los van elkaar, maar als één geheel van mensen kan werken aangestuurd door Gods Geest .

 

 

 

Geheel van mensen, verschillend maar samen levend op aarde met machten die vijandig zijn aan God en dus aan Zijn schepping.

 

Why-is-Jesus-Christ-Important-in-My-Life-inline1-1113392

Het is 1 geheel, het is 1 lichaam.

Dat geheel van vele leden maar 1 lichaam is bij elkaar als een wonderlijk puzzel. God kan je door hen heen aan het werk zien als je het geheel overzichtelijk bekijkt. Mensen,kerken en organisaties maar ook bestuurders in overheden en bedrijven kunnen tot een eenheid gevormd worden. God is zicht op een goede uitkomst en zicht op de echte oplossingen. Zo geeft God ook zicht op dit immense probleem rond de opwarming van de aarde.

En het is niet nieuw voor christenen om geroepen te zijn iets te gaan doen. De bijbel staat er vol mee hier zien we dat God allerlei mensen heeft gebruikt om een doel te bereiken. De grote wonderlijke noodzakelijke veranderingen voor de mensheid zien we door God gebouwd, via mensen verricht.

th
image024

God werk via vele leden in het Christendom alsof het een grote puzzel is. Wij als mensen kunnen niet gelijk zien hoe die uiteindelijk zal worden of hoe die moet woren uitgelegd, wat de bedoeling ervan is. God maakt een puzzel altijd af. Wij die een deel van de puzzelstukken zijn moeten daar blind op kunnen vertrouwen.

Het is meenes met het klimaat op aarde. Durven de noodzakelijke dingen uit te voeren, zoals de Vader van ons vraagt.Geld speelt er totaal geen rol in , het leven op aarde wel.

image004

Als voorzitter van stichting Corazon zie ik dat christenen vaak heel onafhankelijk van elkaar en van uit verschillende richtingen naar elkaar toe aan het werken zijn zonder dat ze dit weten. 

 Als we dat kunnen zien als gelovige mensen dan zijn dat duidelijk de bewijzen dat hun wonderlijke niet zichtbare Vader ons aanstuurt.

Het is Hij die ons telkens de aanknopingspunten geeft en ons de inzichten verschaft waardoor je, al is het toch onafhankelijk van elkaar nog steeds samen naar een punt kunnen toe werken. De puzzel word gemaakt. 

 Dat zucht naar geldelijk gewin stop daarin, het dienen is van een andere God dan die van ons, die liefde is.

Jezus-leest-de-boekrol-300x160

 Dat de eenheid werkt zien wij bij Corazon duidelijk een bewijs voor ons is dat we de toen de uitgave van de encycliek van de paus uitkwam hij precies samenvat wat wij bij Corazon eigenlijk al jaren geleden begonnen waren.  We waren beide aangestuurd door God en ongemerk vanuit het zelfde inzicht aan het werk geweest.Toen wij bijCorazon zo goed als klaar waren met een sterke basis te leggen voor praktische oplossingen, was de paus ook klaar en kwam als de perfecte timming met de uitgave van lau dato si. Het was voor ons een startschot waarmee we met de Corazon projecten de kerk kunnen bedienen  zodat ze echt iets gaan doen aan het veranderen van het klimaat op aarde.

 

jesus_crucifixion170411_03

De boosheid in deze wereld zal je behandelen als een crimineel en je bestrijden zodra het de kans krijgt.

Jouw keuze om alleen nog maar het goede te doen is tegen de wil van het kwade en een gruwel voor het kwaad!

Wat we ook telkens zien in deze wereld dat het juist de gelovige in de bijbel zijn die om hun geloof vervolgd worden. De boosheid in deze wereld kan het niet verdragen dat het word verdreven door God. Daarom als je volgeling van Jezus wilt zijn moet je daar rekening meehouden en bereid blijven je zelf te blijven inzetten voor het goede al gaat dat soms ten koste van jezelf. Je gezinsleven en de naasten die je lief zijn. Dat je bereid moet zijn om dat op te offeren voor het hoger doel hoort daarbij, dat maakt Jezus de weg naar God, want net als Jezus en de vele die hem door eeuwen heen volgde is vervolging iets waar je rekening mee moet houden. Het schijnt niet anders te kunnen. Zij die aan het kwaad hangen zullen altijd hen die alleen maar goed willen kwetsen zelfs bestrijden. Soms doen ze dat openlijk, soms in het geniep. Je bent daarmee een slachtoffer geworden omdat je andere wilde helpen.Er is altijd een vorm van opoffering in het christendom, of onze tijd, ons geld, ons gemakkelijk leven of zelf fysiek of geestelijk lijden.

Het christen zijn is anders zijn dan de wereldse mensen willen zijn en dat moet je durven leven en durven uit dragen. Ook al zetten ze heel ons leven op zijn kop. Verandering van levensstijl is nu eenmaal nodig om de wereld te kunnen veranderen.

Zo is het ook met het klimaat, als je echt oprecht wil dat het klimaat op aarde verbeterd dan moet je bereid zijn een keuze te maken met je hart ipv van uit gewoonte, geldgewin of principes. Want alleen samenleven in liefde, vanuit het hart, is opofferen zoals God dat via Jezus ons voorleefde, zorgt ervoor dat deze wereld echt kan veranderen in een duurzamere en eerlijke wereld.

En begin bij jezelf en hou je aan je woord volgeling van Jezus te zijn!

Hoe zou Jezus het doen in ons geval? Hij zou als mens eerst luisteren om te weten wat God van ons verlangt. Wie zich via Jezus verbind kan dichtbij God leven en kan God persoonlijk verstaan, voor wie wat verder van God leven kan men de bijbel lezen om te weten wat Hij van ons vraagt. Maar de mens Jezus zou als eerste willen weten wat God van Hem wil. Bijvoorbeeld dat de mens Jezus weet wat God wil dat Jezus moet doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zodra Jezus weet wat Hij moest doen om de aarde te redden tegen te veel opwarming zou Hij in actie komen zichzelf wegcijferen en de taak uitvoeren.

th

 

 

Wat moet de christen doen als het gaat om de opwarming van de aarde te stoppen?

Het zelfde doen wat Jezus zou doen !

We moeten de waarde leggen waar die hoort en ons onderzoeken of wij aan die waarde kunnen maar vooral willen voldoen.

Zo niet dan moeten we bekeren!

Het is goed kijken naar ons denken, onze gewoontes en hoe we handelen. Want ook wij zijn niet geheel perfect. Zeker als het om het opwarmen van de aarde gaat. Als je dat als uitgangspunt neemt en dan dat onderzoekt en de besluiten nemen, al kost het je vakantie, je nieuwe keuken, je verslavingen of je manier van leven.

De christen moet telkens blijven bekeren totdat men weet dat het goed is! Dat is als eerste belangrijk!

Als je dan je zelf onderzoekt en ziet hoe slecht je eigenlijk bezig ben vaak gemakzuchtig. Dan weetje je schuldig.  Het leven verloopt zo toch goed, Waarom veranderen? Koopt je makkelijk, eet van je alles zonder er over na te denken. Want je brengt schade aan de aarde en de goederen van mensen. Zelfs aan mensen. Voor een christen is dat verboden en moet daarom bekeren.  

Zo zijn er vele zaken die je onder de loep moet leggen als christen, niet gemakkelijk zijn, want er gaan immers mensen dood door het veranderen van het klimaat. Wij als christenen mogen er geen schuld meer aan hebben! We moeten dus veranderen ook om het welzijn van de ander. Je manier van geloven, leven vervoeren, wonen, werken tot aan je manier van recreatie en vrijetijds besteding.

Daar moeten we bekeren, soms kleine dingen soms grote.

Als je kijk naar wat een schade je als individu , als groep aan aan het klimaat aanricht dan zijn dat daden waar je als christen niet meer aan mee mag werken.

We mogen als christen niet meer mee werken aan de zonde waarmee we aarde opwarmen, want het is een echte bijbelse zonde als we het leven op aarde in gemakzucht, egoïsme, hebzucht en geldzucht. 

Als stichting Corazon, in opdracht van God, willen we jullie handreikingen doen waarmee jullie kunnen veranderen, eenvoudig, om te zorgen dat we klimaat op waarde verbeterd. Als individu, als gezin, kerk of groep het klimaat positief kunnen beinvloeden zonder er eigenlijk bij in te hoeven leveren. Wat we vragen is meer als een echte christen te leven,waar God op de eerste plaats staat en we leven in harmonie, werkend aan de schepping .

Want duurzaam samenleven op aarde is veelal een win-win-win situatie wat je kan zien als stappen zetten terug naar Eden, de perfecte tuin op aarde.

 Als je kijk naar de eenheid die christenen kunnen zijn en hoe de structuur van de kerk is opgebouwd, wereldwijd. Dan weet je als christen dat we elke uithoek kunnen bereiken.Zo kan God via Gods volk, een echte eerlijke en duurzame samenleving bouwen. Maar door bij ons zelf te beginnen en zoals het altijd was en zal blijven om als een olie vlek te werken op de samenleving  en de niet christelijke medemens.

Olie als in een groeiende gemeenschap waar de heilige Geest van God waait onder de mensen

Vele leden één lichaam samen werken totdat het moment aanbreekt dat ieder mens op aarde weer zal zeggen …………waarlijk onze Vader, die alles gemaakt heeft is pure liefde!

 

Acedemie van het vaticaan:

http://www.casinapioiv.va/content/accademia/en.html

[/grid_4]


winkel inrichting
Corazon projecten incubator