Have an account? Log in or

DelenShare on Facebook
Naamloos-1
th

Het doel van Corazon is dat wij met God de Vader, de schepper van hemel en aarde de opwarming van de aarde zullen gaan stoppen en de aarde weer zullen gaan herstellen.

En dat wij met Corazon de instrumenten zullen aanreiken om wereldwijd als gelovige christenen  samen met God de Vader de aarde zullen gaan beheren.

th

God, is de maker van onze hemel en onze aarde. De schepper God weet precies hoe de aarde functioneert en hoe deze het beste hersteld kan worden.

Dus wie zouden we dan anders dan God raadplegen? alleen met God kunnen we de opwarming op de juiste wijze stoppen en de aarde weer te herstellen?

Alleen samen met de maker van ons mensen.

Daarom vinden wij bij corazon dat als mensen met osn gaan meewerken, ze zich moeten inzetten voor het herstel van de aarde maar,  dat ze zich ook ontdoen van vlees en een geestelijk leven zich aanmeten. Alleen zo kunnen ze zo goed mogelijk in contact komen te staan met de levende God. Dat is van levensbelang voor vele mensen op aarde om duidelijkheid te krijgen wat God de schepper precies wilt van ons,de beheerders. daarbij is een dagelijkse levende relatie via Jezus, met God noodzakelijk. Jezus Christus is bij Corazon de weg naar God, er is op aarde niemand anders aangewezen door God die ons met God in contact kan brengen, dan Jezus alleen! Jezus helpt ons alleen om God direct te kunnen raadplegen.

De vraag bij Corazon is wat moeten we doen om het klimaat verbeteren?

Mensen bij Corazon kiezen om in de schoenen te gaan staan van Jezus Christus. Bij Corazon is regelmatig samenzijn een must, als christenen in  allerlei bijeenkomsten met elkaar in contact staan een met God. De belofte is waar twee of drie in Jezus naam bijeen zijn dat God daar ook aanwezig is. Corazon is voor ons samen zoeken,  met God , naar het herstel van de schepping.

Bij Corazon kan je uw en jouw geloof levend maken door de handen en voeten van God te worden. Jullie keuze voor Jezus in de Corazon beweging is specifiek kiezen voor Rentmeesterschap in de naam van Jezus en zorg te gaan dragen voor Gods schepping!

Zo doen we ook de wil van God de Vader!

Mijn broeder en zusters zijn zij die de wil van de vader doen.(tekst bijbel)

 

 

th
Why-is-Jesus-Christ-Important-in-My-Life-inline1-1113392

Corazon is een onderdeel van het lichaam van christus op aarde.

In het christendom is het lichaam van christus bedoeld om 1 geheel te zijn.Het is een wonderlijk puzzel. Mensen,kerken en organisaties maar ook bestuurders in overheden en bedrijven door God als een eenheid gevormd om doeltreffend en dienstbaar te zijn. God behoort er het zicht te zijn, de aansturing. God geeft ook zicht op dit immense probleem rond de opwarming van de aarde.En zonder dat de individu bewust is stuurt God al heel wat mensen aan di bezig zijn met dit probleem, tot in elke regionen.

Het is niet nieuw want de bijbel staat er vol mee hierin staat hoe God allerlei mensen heeft gebruikt om een gemeenschappelijk doel te bereiken. In alle grote noodzakelijke veranderingen voor de mensheid op aarde zien we overal Gods hand in terug. God bouwd mee, en bijna altijd via mensen, moedige mensen.

th
image024

God werk via vele leden in het Christendom. Wij als mensen kunnen niet altijd of onmiddellijk gelijk zien hoe de stukken zullen worden uitgelegd, wat de bedoeling ervan is. God wel, die maakt de puzzel en maakt die altijd af. Wij ,die een deel van de puzzelstukken zijn, moeten daar blind op kunnen vertrouwen.

Het is menens met het klimaat op aarde. Gods vijanden vol van hebzucht, zelfzucht en geldzucht hebben heel wat schade aangericht aan de aarde. Durven wij die Gods lichaam zijn de noodzakelijke dingen uit te voeren? Geld speelt er een bijrol in , het leven en de aarde is wat van echte waarde is.

image004

Stichting Corazon constateert dat de christenen vaak heel onafhankelijk van elkaar en van uit verschillende richtingen naar elkaar toe aan het werken zijn zonder dat ze dit weten. 

 Als we dat kunnen zien, als gelovige mensen dat er duidelijke bewijzen zijn dat de wonderlijke niet zichtbare Vader ons aanstuurt, dan groeit bij de mensen van stichting corazon het vertrouwen dat alles in orde zal komen.

Het is God, die ons erdoorheen gids, telkens de juiste aanknopingspunten aanreikt en wegen baant als wij dreigen vast te lopen.Omdat God ons de inzichten verschaft kunnen we soms onafhankelijk van elkaar toch steeds samen op een punt uitkomen. De wonderlijke Gods puzzel word gemaakt. En wij mogen er een onderdeel in zijn.

 

Jezus-leest-de-boekrol-300x160

 Dat de eenheid werkt zagen wij bij Corazon bijvoorbeeld duidelijk toen de uitgave van de encycliek van de paus uitkwam. Het was voor ons wonderlijk te kunnen zien hoe de paus samenvatte wat wij bij Corazon eigenlijk al jaren geleden begonnen waren.  Beide door de zelfde Geest aangestuurd om ongemerkt vanuit het zelfde inzicht, met de zelfdeinzichten  aan het werk waren geweest.Toen wij bij Corazon zo goed als klaar waren met de basis te leggen voor wat de praktische oplossingen zijn, was de paus ook klaar en kwam als de perfecte timming met de uitgave van lau dato si. Het was voor ons een startschot waarmee we met de Corazon projecten de kerk kunnen gaan bedienen  zodat we als christenen echt iets kunnen gaan doen aan het veranderen van het klimaat op aarde.

 

jesus_crucifixion170411_03

Er is vijandigheid !

De boosheid in deze wereld kan je behandelen als een crimineel en je bestrijden zodra het de kans krijgt.

De keuze om via Corazon om het goede te doen is tegen de wil van de vijand, het kwade!

Wat we ook telkens zien in deze wereld dat het juist de gelovige in de bijbel zijn die om hun geloof vervolgd worden. Eigenlijk omdat wij dwars liggen voor de vijand voeten.  De kwade zijde in deze wereld is de oorzaak van de opwarming van de aarde.En die kunnen het niet verdragen dat het word verdreven door goede, God. Daarom als je volgeling van Jezus wilt zijn moet je daar rekening mee houden.

Je zelf blijven inzetten voor het goede kan soms ten koste van jezelf, je gezinsleven en de naasten die je lief zijn. Dat je bereid moet zijn toch door te gaan om dat ,a ls het nodig is op te offeren voor het goede hoort daarbij. Dat is wat god bedoeld met, Jezus de weg naar God, want net als Jezus en de vele die hem door eeuwen heen volgde is vervolging iets waar zij mee geconfronteerd werden.

Het kwaad is zo en niet anders. Zij die aan het kwaad hangen zullen altijd hen die alleen maar goed willen bestrijden. Soms doen ze dat openlijk, soms in het geniep. Je bent als christen daarmee ook een slachtoffer geworden omdat je God wil dienen en de andere wilde helpen.  Er is altijd een vorm van opoffering in het christendom, of via onze tijd, via ons geld, ons gemakkelijk leven of zelf fysiek of geestelijke vervolging en lijden.

Het christen zijn is anders zijn dan de wereldse mensen willen zijn en dat moet je aanvaarden , durven te leven en durven te getuigen. Ook al zetten ze heel ons leven op zijn kop. 

Zo is het met het klimaat verbeteren, als je echt oprecht wil dat het klimaat op aarde verbeterd dan moet je bereid zijn een keuze te maken met je hart ipv van uit gewoonte, geldgewin of principes. Want alleen samenleven met God in liefde, vanuit het hart, is ook bereid zijn op te offeren zoals God dat via Jezus ons voor leeft. Zorg als volgeling van Jezus hoe dan ook ervoor dat deze wereld echt kan veranderen in een duurzamere en eerlijke wereld.

En begin bij jezelf en hou je aan je woord volgeling van Jezus te zijn!

Wat zou Jezus doen?

Hij zou als mens eerst luisteren om te weten wat God van ons verlangt. Wie zich via Jezus verbind kan dichtbij God leven en kan God persoonlijk verstaan, voor wie wat verder van God leven kan men de bijbel lezen om te weten wat Hij van ons vraagt. Maar de mens Jezus zou als eerste willen weten wat God van Hem wil. Bijvoorbeeld dat de mens Jezus weet wat God wil dat Jezus moet doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zodra Jezus weet wat Hij moest doen om de aarde te redden tegen te veel opwarming zou Hij in actie komen zichzelf wegcijferen en de taak uitvoeren.

Jesus-Christ

 

 

Wat moet de christen doen als het gaat om de opwarming van de aarde te stoppen?

Het zelfde doen wat Jezus zou doen !

We moeten de waarde leggen waar die hoort en ons onderzoeken of wij aan die waarde kunnen maar vooral willen voldoen.

Zo niet dan moeten we bekeren!

Het is goed kijken naar ons denken, onze gewoontes en hoe we handelen. Want ook wij zijn niet geheel perfect. Zeker als het om het opwarmen van de aarde gaat. Als je dat als uitgangspunt neemt en dan dat onderzoekt en de besluiten nemen, al kost het je vakantie, je nieuwe keuken, je verslavingen of je manier van leven.

De christen moet telkens blijven bekeren totdat men weet dat het goed is! Dat is als eerste belangrijk!

Als je dan je zelf onderzoekt en ziet hoe slecht je eigenlijk bezig ben vaak gemakzuchtig. Dan weetje je schuldig.  Het leven verloopt zo toch goed, Waarom veranderen? Koopt je makkelijk, eet van je alles zonder er over na te denken. Want je brengt schade aan de aarde en de goederen van mensen. Zelfs aan mensen. Voor een christen is dat verboden en moet daarom bekeren.  

Zo zijn er vele zaken die je onder de loep moet leggen als christen, niet gemakkelijk zijn, want er gaan immers mensen dood door het veranderen van het klimaat. Wij als christenen mogen er geen schuld meer aan hebben! We moeten dus veranderen ook om het welzijn van de ander. Je manier van geloven, leven, vervoeren, wonen, werken, eten tot aan je manier van recreëren en vrijetijds besteding, je zal zien dat bijna alles op de schop moet

Het is allemaal bekeren, in kleine dingen soms grote.

Als je kijk naar wat een schade je als individu , als groep aanricht dan zijn dat daden waar je als christen niet meer aan mee mag werken.

We mogen als christen niet meer mee werken aan zaken waarmee we aarde opwarmen, want het is een echte bijbelse zonde als we het leven op aarde in gemakzucht, egoïsme, hebzucht en geldzucht. 

Als stichting Corazon, in opdracht van God, willen we samen handreikingen doen aan de gemeenschap waarmee we kunnen veranderen, eenvoudig, om te zorgen dat we klimaat op aarde verbeterd. Als individu, als gezin, kerk of groep het klimaat positief kunnen beinvloeden zonder er eigenlijk bij in te hoeven leveren. Wat we vragen is meer als een echte christen te leven,waar God op de eerste plaats staat en we leven in harmonie, werkend aan de schepping .

Want duurzaam samenleven op aarde is veelal een win-win-win situatie wat je kan zien als stappen zetten richting Eden, de perfecte tuin op aarde.

 

 

Acedemie van het vaticaan:

http://www.casinapioiv.va/content/accademia/en.html

[/grid_4]


winkel inrichting
Corazon projecten incubator