Have an account? Log in or

Christen gaan samen op weg voor een beter klimaat!

DelenShare on Facebook

Johannes 17:22-23 Ik* heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin U Mij hebt laten delen, opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn: [23] Ik in hen zoals U in Mij; dat hun eenheid volkomen mag zijn, zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden en dat U hen hebt liefgehad met de liefde die U Mij hebt toegedragen.

1 Korintiërs 12 [12] Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel, en alle lichaamsdelen, hoe vele ook, zijn samen één lichaam; zo* is het ook met Christus.

Christenen  kunnen gezien worden als een lichaam van veel leden. Leden die elk anders zijn maar toch als eenheid behoren te functioneren, als 1 lichaam. Het lichaam van Christus in de wereld kan gezien worden als het lichaam van God in deze wereld.Het lichaam van God indeze wereld bestaat uit mensen en is vergelijkbaar met het menselijk lichaam. We hebben handen, voeten, hoofd, hersenen, ogen en alle andere delen. Alles heeft zijn unieke taak, zijn unieke functie. De leden zijn veelal uniek en zeer verschillend van elkander maar zonder elkaar zijn ze niet veel. De een doet dit, de ander doet dat samen zijn ze een geheel. Leden die niet met elkaar verbonden zijn betekend automatisch dat het niet goed kan functioneren met het geheel. In een lichaam kan het een niet zonder het ander.

Maar waneer een lichaam niet goed samenwerkt om wat voor reden dan ook, dan kan het het werk niet goed uitvoeren.Het noodzakelijk werk. Zo een lichaam kan je vergelijken met een lichaam wat gehandicapt is, het functioneerd niet goed. Het kan zelfs zo misvormd zijn dat het vergelijkbaar is geworden met een mens die geheel lam is geworden, een mens die in een rolstoel zit, of aan bed gekluisterd ligt, een mens dat blind door het leven moet gaan.  Zo een mens is overgeleverd aan een lichaam dat niet optimaal wil samenwerken, een lichaam dat voor alle leden en voor het vele noodzakelijk werk wat voor ons ligt nutteloos is geworden.

Een lichaam moet kunnen werken als 1 lichaam, wil het optimaal alle werkzaamheden naar de eis kunnen uit voeren. Een lichaam waar in elk lid elkaar ondersteunend, ten dienste is van elkaar en van het geheel! Zo is het ook met het werkzaam lichaam van God in deze wereld, samen werken. Met alle leden samenwerkend, ieder naar zijn eigen functie, zijn eigen talenten. Met zo een lichaam kan en wil God de wereld veranderen.

Wat we zien in de praktijk is dat we met ongeveer 30 000 verschillende soorten kerken op aarde leven. 30 000 stromingen, soms zelf met eigen bijbel die afwijk vande andere, met eigen teksten en intrepretaties, meningen en verschillende routes en vormen in besturen. Meer dan 30 000 kerken zelfs die verdeeld leven en werken verdeeld onder de 1,5 miljard christenen.

Dit lichaam wat een behoort een eenheid te zijn is door die veelheid en diversiteit aan kerken in de wereld zo verdeeld geraakt dat het bijna geen resultaat meer kan boeken, dan allen in eigen parochie. Maar hoe dan met de grote problemen waar de mensheid mee kampt?

Dat is pure zonde! Want wie gaat dan zo een enorm probleem oplossen rond het opwarmen van de aarde. ? verdeelde overheden, de bedrijven waar te vaak mensen alleen maar gedreven worden door geldzucht of machtmisbruik?

Neen dat zal de mensen niet gaan lukken, tenminste niet zonder veel schade aan te richten omdat we niet adequaat hebben kunnen gerageert simpel weg omdat we niet samenwerken. Dat zien we ook in de praktijk.De een zet stappen de ander zorgtdat we weer meer stappen terug moeten den.

Met het probleem rond het klimaat is het zaak dat we als christenen in eenheid dit te lijf kunnen gaan. Noodzaak willen we een positief resultaat kunnen boeken en de opwarming kunnen stoppen. Want we schijnen niet te willen zien dat het steeds meer levensgevaarlijker word nu de tijd verder tikt. Zowel voor de mens en dier is het steeds linker geworden door het het opwarmen van de aarde. De extreme weeromstandigheden zorgen daar steeds meer voor: we zien zeespiegelstijging, orkanen, hittegolven, hoosbuien, verschuivingen, zelfs aardbevingen, overstromingen, oogsten die mislukken, water te kort en bosbranden.

En wat doen we als christenen? Gaan we verder in verdeeldheid, waar de ene kerk gewoon niets doet als rentmeesters omdat ze denken dat ze in de eind eindtijd leven, dus de noodzaak niet mogen zien van hun leiders of waar de andere kerk als druppels op een gloeiende plaat heel veel praat en hier en daar een actie onderneemt met minimale impact. Of bijvoorbeeld als christenen in de politiek waar de een in de hoek van de socialsiten isgaan zitten de ander bij liberalen en de ene gewoon waar die hoort bij christenen zit. Samen elkaar stagnerend en tegen elkaar vechtend, vaak een niet christelijke visie verdedigend van hun achterban die geheel niets willen hebben van christus. Schuifelend vooruit.

Samen op weg, betekend eenheid en dus beter functioneren, de taak kunnen uitvoeren dat nu noodzakelijk is . Ook zo met het beter maken van het globaal klimaat op aarde.

Ook dat is de wil van de Vader.

 

0402780e3eacdc3521a9dfa531824024