Have an account? Log in or

Beste broeders en zusters, lieve kloosterlingen

DelenShare on Facebook
Naamloos-2

We missen u!

Stichting Corazon wil als christelijke organsatie voor duurzaam samenleven midden in de samenleving staan. Met onze hele mooie projecten kunnen we als christenen ons zeer goed manifesteren en midden in de samenleving staan om te helpen de opwarming van de aarde stoppen.

Maar we zijn niet compleet.

Schermopname (28)
heilg 3
images (8)
images (13)

naast verbonden zijn met God als christenen missen we een sterkere verbondenheid met u, die kloosterling is. U leeft zo dichtbij God wat u een onmisbaar ingrediënt maakt om  stichting Corazon en met name onze medewerkers, de Corazoners in deze moeilijke en soms zeer moeizame taak toch succesvol te kunnen zijn. Wij moeten volharden een daarbij is uw gebed , uw oprechte betrokkenheid en merkbare aanwezige medewerking meer dan noodzakelijk. Anders kunnen wij als een christelijke organisatie in het geheel niet goed functioneren. We zijn immers vele leden van het zelfde lichaam.

Wat kunnen de handen doen zonder de belangrijke organen.

En omdat we sinds kort zijn gestart om het religeuze leven binnen Corazon meer structuur te geven zouden wij graag willen vragen dat sommigen van jullie vanaf het begin mee willen gaan denken en vanuit jullie kloosters mee willen werken die religeuze tint aan stichting Corazon vorm te geven.

Doet u mee?

Uw gebeden, uw ideeën, uw meningen, uw verhalen ,uw belevingen en natuurlijk uw inzichten, die wij door God ge-inspireert zien achten wij noodzakelijk om met ons mee te nemen in ons dagelijks werk als rentmeesters.

Hoe denkt u over de schepping en wat vind u van de manier waarop mensen bezig zijn die schepping schade aan te brengen, te ontwrichten.Vooral willen we weten wat jullie zouden willen zien wat er gebeuren kan om de aarde te helpen niet te oververhit te raken en daar enorm veel slachtoffers mee te maken.
Dat alles willen we graag horen van u, maar u zit in het klooster en wij hier inde samenleving. Daarom hebben we als een basis structuur, Naast God natuurlijk, een reeks sociale mediums die we willen gaan inzetten om u in het klooster met ons in de samenleving en lokale kerken beter met elkaar te verbinden. Als eerste hebben we via onze website www.corazon.nu genoeg ruimte u berichten te plaatsen. Maar als regelmatige ontmoetingen hebben we een pracht locatie ter beschikking . U kloosterlingen zouden we bij wijze van spreken dagelijks kunnen en willen ontmoeten op onze digitale intranet ontmoetingsplaats en ons digitaal bedrijfsgebouw en werkplek, een soort digitale Corazonklooster om met elkaar van gedachten te wisselen. Deze digitale ontmoetingsplek heet “‘Corazon connection place”’ en is een gesloten intranet verbinding tussen e organisatie en alle mensen die mee werken en mee denken.

Wilt u mee doen op corazon connection place?

unnamed-2

Wat kunt u allemaal doen op ‘Corazon connection place’?

U kunt er uw persoonlijk berichten plaatsen, u gedachte weergeven en die met elkaar delen. Dat via teksten, muziek , foto,s en eigen gemaakte of gedownloade filmpjes.

U kunt er video ontmoetingen organiseren waarbij u met vele mensen, ieder vanuit eigen locatie, in een video vergadering live in gesprek kan gaan. Interactief!

U kunt er 1 op 1 gesprekken voeren via video of chat

U kunt er boeken, brieven, teksten of rapporten uitwisselen

U kunt er klooster dagen en weekenden plannen en organiseren.

U kunt er live lezingen houden.

U kunt er workshops houden

U kunt er bijbel studie organiseren