Have an account? Log in or

A+++ carbon credit noodzakelijk om via bedrijven groene zones en natuur in eigen regio te financieren.

DelenShare on Facebook

Intro; De regeringen van landen hebben gezamenlijk een soort boete systeem ontwikkeld om uitstoot van CO2 te beperken. Het beboet elke ton aan CO2 uit gestoten.We noemen het Cap en trade systeem en in Europa is er een EUTR, systeem wat emissie rechten afgeeft aan bedrijven

images
carbon-taxes-world-ge
download

Emissie recht

Kort uitgelegd is dat bedrijven die CO2 uitstoten begrensd zijn .De bovengrens geeft aan hoeveel een bedrijf maximaal mag uitstoten , dat vertegenwoordig een aantal emissie rechten. Blijven bedrijven onder die grens dan houden ze emissie rechten over en kunnen die onderling verhandelen .\Komen bedrijven boven die bovengrens uit dan Kunnen ze emissie rechten bij kopen bij bv bedrijven die minder hebben uitstoten .Zo wil de EU een vast bepaald hoeveelheid CO 22 uitstoten per jaar.

Het systeem is een verplicht systeem, met een eigen handelsbeurs om emissie rechten te kunnen verhandelen. Volgens insiders is het geen eerlijk systeem meer en sterk onder gewaardeerd in financiële waarde per emissie recht.Wat ooit 30 euro waard was is nu 7 euro per emissie recht

Carbon credit

Daarnaast is er ook een vrijwillige markt van Carbon credits. Die een waarde van 10 tot 25 euro per carbon credit vertegenwoordiger. De carbon credit staat voor een ton  aan CO2 vast gezet, gerduceerd .Bedrijven kunnen die vrijwillig kopen bij organisaties die projecten hebben waar ze bv duurzaam beheer plegen aan oerbossen, zo financieren bedrijven mee aan het behoud van bossen door hun CO 2 uitstoot te compenseren. We zien ze met name alleen MVO investeerders in projecten in ontwikkelingslanden om goodwill of als extra bijdrage. HEt is niet verplicht gestel;d en dus kan de carbon credit niet ingezet worden in het EUTR systeem als een volwaardige verplichte bijdrage cq boete op hun eigen CO 2 uitstoot. Dat zou wel eigenlijk moeten gaan kunnen waardoor het voor bedrijven interessant word te investeren in natuur.

Omdat de carbon credit vaak gezien word in relatie met projecten die niet echt extra waarde toevoegen aan het vast zetten van CO2 of afvangen van co2 als compensatie, we zien dan alleen vermeden uitstoot door zuiniger te worden of via innovatie of organisaties die een oerbos beschermen die we dan door bedrijven of particulieren kunnen belonen. Deze vormen van compensatie worden dan ook niet volwaardig gezien en verzwakken de echte compensatie of CO2 reductie waarde en zijn dus niet altijd eerlijk concurrerend met een waarde van de emissie rechten.Daarom mag deze niet mee doen in het verplichte systeem van emissie rechten handel. Al zijn er wel uitzonderingen zoals in de Amerikaans staat Californië. Daar worden carbon credits toegelaten in het cap en trade systeem.

Dat laatste zou dus wereldwijd moeten kunnen veranderen door de Carbon credit zo sterk te maken dat deze gewoon mee kan in elke cap en trade & emissie recht systeem markt op aarde.

Sterke carbon credit betekend dat we met 100% zekerheid kunnen vaststellen dat er 1 ton CO2 uit de atmosfeer is gehaald, en voor langere periode Bv vanaf 30 jaar tot langer, in natuurlijke elementen in de natuur is vast gezet.

We denken dan aan een nieuw bos bouwen, nieuwe natuur aanleggen of productie akkers met bomen.

Deze hoogwaardige carbon credit noemen we de A+++ carbon credit, een zuivere carbon credit dat een echte waarde vertegenwoordigd van 1 ton CO2 vast gezet in de bodem,natuur , groene elementen in het landschap en agrarische landbouw .

agroforestry 5

Co 2 vast zetten kan in beter bodem beheer , aanleg van zeecultuur , behoud van nieuwe natuur en agro forrestry projecten. Het zijn de beste opties om direct CO2 uit de atmosfeer te halen en voor langere periode vast te leggen in de bodem.

co2compensatie_wagenplan
jnf-bomen

CARBON TAX

Carbon Tax is een instrument om geld te kunnen genereren waarmee we klimaat maatregelen kunnen financieren. Zo ook de aanleg van dure maar noodzakelijke nieuw natuur en gelijkwaardige landschap elementen. Doel daarvan is dat bedrijven de aanleg mee gaan financieren om zo hun CO2 uitstoot weer vast te laten legen via bodembeheer, bomen, en natuur elementen. Ook langjarige productie als bomen kunnen veel van hun uitstoot op natuurlijke wijze opvangen en vast elggen in hout en bodem. De bedrijven die daar aan mee kunnen betalen zijn oa. Shell, Tata steel  e.d. Deze bedrijven stoten enorme grote hoeveelheden CO2 uit en worden in de toekomst ook verplicht enorme bedragen uit te gaan geven om de schade die ze aanrichten met hun CO2 uitstoot te herstellen. Deze bedrijven hebben nu de emissie rechten en plichten, de waarde per emissie recht en een nieuwe A+++ carbon credit voor natuur moet wel naar echte waarde worden opgeschaald willen we een echte bijdrage ter compensatie of als boete kunnen leveren aan het herstellen van hun CO2 uitstoot.

Note; De gewone carbon credits mogen nu niet worden ingezet in eigen land en andere ontwikkelde landen maar alleen in ontwikkelingslanden.Dat is vast gelegd via Kyoto protocol.Willen Nederlandse bedrijven verplicht worden mee te bouwen aan Nederlandse natuur zal het Kyoto protocol ontbonden moeten worden en daarvoor andere afspraken in de plaats te laten komen.

De carbon credit A+++ is een belangrijk instrument om dat te realiseren.Want bedrijven zullen uit MVO liever natuur verplicht willen mee financieren dan bv het als een soort boete belasting moeten afdragen aan de overheid.

Praktisch houd dat in dat bv Staarbosbeheer een nieuw natuur gebied kan plannen ,dat laten berekenen hoeveel CO2 er in 30 jaar word vast gelegd  en daar bv 1 miljoen carbon credits voor mag gaan uitgeven, volgens een van te voren gemaakt plan en via de VERRA of Golden standaard berekend en gecontroleerd. Vervolgens mag Staatsbosbeheer die Carbon A+++ dan aan de Shell , Tata steel e.d verkopen voor 50 euro stuk waarmee ze een goed investering bedrag vrijmaken .

rijpe-vijg-plukken
CO2-molecule_media
dunning 3