Have an account? Log in or

Afvalverwerking op de schop met kansen voor de lokale markten.

DelenShare on Facebook

In Nederland word het afval door grote bedrijven ingezameld waardoor het op een grote hoop gegooid word, soms letterlijk. Daardoor is er een situatie ontstaan dat de grote bedrijven er niet de tijd voor nemen het afval beter te scheiden. Daarom kan men het zo niet scheiden en gaat het verloren of blijft het onbenut. Ze hebben ook het overzicht niet op de totale waarde van de grondstoffen dat in het afval zit. En daarom moet er geld bij ipv andersom. Gemeente en burgers betalen elk jaar een fikse bijdrage aan afval heffing terwijl het slimmer zou zijn voor de grondstoffen die waarde hebben en door burgers of bedrijven goed gescheiden aan geleverd worden te betalen, al is het alleen al om mensen te stimuleren alles van waarde gescheiden aan te leveren. Dat zorgt voor een 100% scheiding en kansen voor 100% hergebruik.

Gebroken glas glasblazendcdb652cae36a351b8d7abd86c9cac91

Want nadelig is van ons huidige afval systeem is dat het gebaseerd is op zo snel mogelijk weg halen van vuil en bacterie vol afval uit bebouwd gebied, met als doel hygiene. Maar nu is het noodzakelijk dat we ons denken vernieuwen en een andere route uit gaan met ons afval. Dan zal blijken dat hier de grootschaligheid van inzamelen, hoeveelheid van inzamelen en tijd om goed afval te kunnen scheiden ineens een obstakel zal worden als we 100% willen reclyclen.

productionline-1200x378           kleurstof-kaarsen-candle-cocoon   402aa697_plastica077-01 

Dus als je afval thuis of bij bedrijven gaat scheiden dan heb je de basis gelegd voor een 100% hergebruik en je heb een beter zicht op de stromen en de toekomstig waarde ervan. Er ontstaan zo kansen voor meer toepassingen en voor inzameling en gebruik in kleine bedrijvigheid zoals we zien met de oude prullen en meubelen,ons oud ijzer, het papier en de kleding want dat werkt al van oudsher stimulerend omdat men een beloning voor het inzamelen en inleveren wil geven. Nu zien we weer die kansen ontstaan om de waarde van de grondstoffen die in ons afval zitten, met name glas, papier, gft en plastic .Als je die laat scheiden bij de gebruiker, reduceert en laat opsparen en dan de stoffen koopt voor een redelijke vergoeding hebben we een systeem in handen dat 100% hergebruik van (huishoudelijk en kleine bedrijven) afval zal kunnen gaan garanderen.

9034573331_c7f058cebf_c   9034588439_53e683bcee_c 096a26db79ee373a44da6133af71a4b6

Dan verkrijg je een afval ophaal en breng structuur waarmee je veel minder hoeft op te halen als overheid, dus minder vervoer bewegingen. Waardoor je ook lokaal, decentraal veel meer kan ontwikkelen op het gebied van voorbereiding voor hergebruik van grondstoffen en de productie en toepassingen gebaseerd op de grondstoffen die je in een afvalgroep heb ingezameld. Glas, papier, kleding, GFT, metaal, elektrische apparaten, hout en plastic. Maar dan is wel de keuze noodzakelijk om minder grootschaligheid en een centrale inzameling voor alle afvalstromen te kiezen.Daar speelt de overheid een belangrijke rol. Per afvalgroep kan zo door verschillenden partijen meegewerkt worden die het afval bijvoorbeeld als grondstof willen voorbereiden als grondstof toeleverantie aan derden of voor interne productie van een eigen gerecycled product.

Gft-afval2 Tuinafval oud_glas kranten Plastic-Bottles-Trash-waste-460x250 puin_4095 systemcomponents 17317925-printplaat_chips_1

Bulk inzamelen heeft een te negatieve werking op de scheiding van het afval en stimuleert ook geen andere nieuwe innovatieve lokale bedrijvigheid waar de grondstoffen in het afval goed hergebruik kunnen worden. Dat door de aanwezigheid van maar een enkele doorstroom kanaal. Willen we een betere hergebruik dan is het gewoon beter lokale initiatieven in positie te brengen die grondstoffen te kunnen gebruiken bij hun producten en diensten. Bulk inzamelen en afleveren drukt de werkelijke waarde naar beneden. Wie bulk verkoopt vraagt veel minder en maakt daarmee de waarde lager dan werkelijk zo kunnen zijn, dus daarom gebeurd er niets mee. Maar wie kleinschalig inzamelt en direct kan verkopen aan een lokale markt kan betere naar waarde verkrijgen.Wat bij bulkverkoop vaak niet kan. Daar zit kansen voor een betere en waardevolle hergebruik maar ook voor lokale werkgelegenheid.

Daarbij komt ook dat bedrijven cq. inzamelaars veel vergoedingen ontvangen van gemeente en indirect van burgers om in te zamelen. De grondstoffen in het afval is nu nog een bijproduct waar wel inkomsten uit te halen zijn maar door de vergoeding niet voor 100% hoeft worden uitgevoerd en  geëxploiteerd om rendabel te moeten zijn.

Pilot: Wij vragen een gemeente in Nederland het aan te durven om samen met Corazon de gehele gemeente afval zo in te richten dat het zonder de reguliere afval verwerking kan. Dus grootschalig inzamelen door maar een partij is dan verdwenen uit het straat beeld.de vuilnis man die we nu kennen is verleden tijd en is vervangen voor een regionaal veel minder frequent en kleinschalige inzameling.Met deze pilot stimuleren we onder ander een directer hergebruik en meer voorbewerking in de huishoudens.

Wij willen via een pilot aantonen dat we in een regio het GFT afval kunnen reduceren met 90% en veel ervan direct laten hergebruiken zodat ophalen sterk gereduceerd kan worden. Dat we het volume van plastic kunnen reduceren met meer dan 70% en dus minder ophalen en dat het totale hergebruik naar meer dan 70% zal stijgen door een nieuwe vorm van voorbewerking en inzameling. Dat papier deur aan deur ingezameld word en daarmee de inzameling efficiëntie zullen verhogen naar meer dan 70% van het totaal aanwezige papier wat in omloop is. Glas zal ook veel minder freguenter worden opgehaald door sterker reduceren van glas. De totale ophaal zal naar kwartaal of twee maal per jaar kunnen. Ipv nu wekelijks.