Have an account? Log in or

DelenShare on Facebook

Een klimaat doorbraak

De C uit de CO2 is veel makkelijker vast te zetten in de bodem dan men verwacht.

De Carbonkool;

Carbonkool is een eenvoudig te produceren biomassakool. Het productie proces heeft een schone verbranding waarbij bijna geen emmisie vrijkomt en levert heel veel energie op waarmee we onze gebouwen kunnen verwarmen.

Met een wereldwijde Carbonkool productie halen we de noodzakelijke hoeveelheid CO 2 eenvoudig uit de atmosfeer om die voor een lange tijd vast te zetten in de bodem.

Carbonkool kunnen we uitstrooien op onze landbouw akkers want het is waardevol voor de bodem. Het hersteld de biodiversiteit in de bodem en zorgt voor veel grotere opbrengsten.

Het is eigenlijk zo simpel dat het een ongelooflijk verhaal blijkt te zijn, maar het is waarheid de Carbonkool heeft zelfs nog heel veel meer verassende voordelen.

Carbonkool, Houtskool, Charkool of Biokool allemaal namen voor een biomassa kool dat we via verbranding verkregen hebben. De biomassa kunnen we verhitten op hoge temperatuur in een zuurstofarme ruimte. Er vind geen verbranding plaats maar pyrolise waardoor alleen de gassen in de biomassa verbranden en de vaste stof niet.
Wat er dan overblijft is een bijna pure Carbon, de C uit de CO2.

Een herontdekking die precies op tijd komt nu we in een noodsituatie verkeren met de opwarming van onze aarde. Na een volhardend zoeken hebben we eindenlijk de meest efficienste, de meest reeele, de meest nuttige en de meest betaalbare methode gevonden om de zoveel er noodzakelijk is aan CO 2 uit de atmosfeer te halen.

En Carbonkool is nog interesanter dan we dachten want het is niet alleen de CO2 uit de atmosfeer halen en die eenvoudig in de grond vast kunnen zetten. Carbonkool is zoals uit onderzoek blijkt al lange tijd gebruikt als een nuttige methode om de samenstelling van de bodem te verbeteren. Het heeft de eigenschap voeding en water in de bodem te bufferen. Carbonkool maakt van de meest droge en dorre gronden weer een vruchtbare bodem dat geschikt is voor de teelt van grote hoeveelheden voedsel.

Het is eigenlijk een techniek die nu in 2016 een gouden herontdekking blijkt zijn waarmee we het opwarmen van de aarde zullen stoppen.

Carbonkool heeft unieke eigenschappen

 Carbonkool is zo goed voor de bodem dat we de geheimen van de extreem goede werking op de bodem nog niet helemaal ontraffelt hebben.Er zijn heel veel vragen hoe het kan dat zo Carbonkool zo goed is voor het leven in en op de bodem. Er worden heel veel unieke eigenschappen gevonden met grote voordelen in Carbonkool als een bodem verbeteraar. Maar de allerbelangrijkste eigenschap van Carbonkool is dat het bijna 100% pure Carbon is dat we nu eindelijk heel eenvoudig en grootschalig in een korte tijd, bijvoorbeeld 20 jaar, al het nodige te veel aan CO 2 uit de lucht kunnen halen. En dat we die C uit de CO 2 met een eenvoudige zelfs productieproces overal toe kunnen passen.Bij wijze van spreken in de eigen tuin.

Een wonderlijke ontknopping?

De C uit de CO 2 makelijk uit de lucht halen en dan de wereld er beter door kunnen voeden is te wonderlijk voor woorden. Carbonkool waarmee we elke tuin, moestuin, natuurgebied en agrarisch perceel optimaliseren voor al het leven in en op de bodem.

Zelf kunnen regelen hoeveel PPM we in de atmofeer willen.

Wat we kunnen doen met Carbonkool is met de hoeveelheid Carbonkool de CO2 in de atmosfeer controleren. We kunnen letterlijk de PPM in de atmosfeer vaststellen. Elke PPM is een vaste hoeveelheid Carbonkool.

De boer wereldwijd de duurzaamste schakel op aarde, de boer als belangrijke schakel de aarde om de aarde te helen ipv de aarde te schaden.

Carbonkool heeft de meest wondelijke eigenschappen zoals bv dat het als een magneet functioneren op allerlei (voedings)stoffen, ze trekken letterlijk stoffen aan en slaan ze vervolgens op in de ruimtes die zijn onstaan na de verbranding van het houtgas wat in de biomassa zat. Zo zorgt de herberging ervan dat planten structureel nabij hun wortelstelsels altijd genoeg voeding en water kunnen vinden. Omdat we weten dat heel veel voeding in de grond bv na bemesting gewoon onnodig met het regenwater wegspoelt heeft carbon als buffer ook een functie om het wegspoelen van de voeding te verminderen. Zo hoeft de boer er jaarlijks steeds minder voedingsstoffen op te gooien.

De Carbonkool bouwt zichzelf op met allerlei stoffen. 

Via de Carbonkool word al het leven in de bodem er beter van doordat de carbonkool zichzelf opbouwd met allerlei stoffen. Er onstaat een wissel werking met de bodem en de planten die de bodem voeden met stoffen. De Carbonkool in de bodem fungeert er als voorraadbuffer. Zo onstaat er voorraad buffers rond de gewassen die al het noodzakelijke herbergt en het aan het leven in de bodem het nodige optimaal voorziet en dat op tijdstippen waneer het nodig is.

Carbonkool als klimaat maatregel

Als klimaat maatregel is Carbonkool de reding waarmee we de opwarming kunnen stoppen. Met duurzame energie als emmisie reductie hebben we nu de mogelijkheid zichbaar hoe we makelijk de CO 2 uit de atmosfeer kunnen halen en kunnen opslaan in de bodem.

charcoal6
1614522_orig
B
Corazonshop

Nu zelf carbon vast zetten in eigen tuin?

klik button

carbon extractor
12043_Ecoera_biochar_ladybug

Carbonkool heeft een magnetisch vermogen om waardevolle stoffen aan te trekken.

binnenkant_aktievekool

Carbonkool heeft het vermogen om waardevolle stoffen voor planten en mechanismes in de bodem te bufferen.

org_actieve_kool_2_wikipedia

Carbonkool heeft in de bodem een sterk waterbufferend en waterregulerend vermogen

th

Carbonkoolheeft het vermogen de grond te filteren op giftige stoffen en die vast te houden.

1614522_orig

Risico ! Er kan daar waar onnodig veel gif op gewas word gebruiken ophoping ontstaan in de carboncoal. Dus minder niet afbreekbaar gif op landbouw gewas !

Economisch hoge waarde

De snelheid en grootschaligheid van het toepassen van Carbonkool levert een productie op dat voor vele inkomen en werk zal verzorgen.

Zo ook deze eenvoudige methode, het duurzaam maken van onze aarde pure armoede bestrijding waaruit heel veel banen en goede inkomsten mogelijkheden zitten voor alle lagen van de bevolking wereldwijd. Van inzamelaars van biomassa tot toelevering van materiaal en kleinschallige en grootschallige bedrijfjes in de productie van Carbonkool. Ook de kleinschallige teelt van voedsel zal door deze toevoeging een impuls krijgen. Succesvoller rendabel kunnen telen met minder oppervlakte.

Het product Carbonkool opzicht vermengd met compost is zakelijk gezien ook een zeer goed rendabel product omdat het gewoon goed verkoopbaar is. De eigenschappen voor zowel de bodem, de productie van voedsel gewas als voor bv de reducering van kosten als (kunst) mest of de kosten voor energie door efficiënt restwarmte te verkopen levert een productie proces op om als bedrijf uit te voeren.

Natuurlijk het meest waardevolle is dat we hiermee de meest effectieve en snelste opslag methodes in handen hebben waarmee we heel nuttig CO2 in de atmosfeer reduceren, de C uit de CO 2 halen, de Carbon uit de molecule CO2 halen.

Dat alles maakt Carbon in een klap als een van de meest waardevolle producten op aarde.

Doorbraak noemen wij het omdat we nu met zekerheid kunnen zeggen dat we heel makelijk in bijvoorbeeld 20 jaar tijd van 400 PPM naar 300 PPM kunnen.

Een klimaat doorbraak!

Er is niet veel over gesproken tijdens de laatse klimaat top maar het is meer noodzaak om de hpoveelheid CO wat nu al inde atmosfeer zit te redueceren omdat dit de opwarming vande aarde veroorzaakt. Het is niet alleen CO 2 uitstoot  reduceren maar ook de te veel PPM in de atmosfeer te reduceren.

Het is dus zaak dat we daar grootschallig mee starten.Wij denken dat ze het belang niet zien om de Carbonkool te gebruiken als CO2 reductie maatregel. Mede omdat het zo eenvoudig is denken wij dat ze het meenemen van de toepassing ervan in de bespreking bij de klimaatop over het hoofd gezien hebben.

Jaarlijk hebben al gauw een 3 PPM CO2 toevoeging door de uitstoot van CO2.  We kunnen nu met deze methode berekenen wat we moeten doen bv in 20 jaar tijd om de CO2 op een beter nivo te brengen. Het in 20 jaar tijd 250 Ton carbonkool per agrarische hectare uitstorten is al meer dan genoeg!

Dat reduceert wereldwijd meer dan die 100 PPM en dat in 20 jaar tijd.

th
image-3910058

Wat levert 250 ton Carbonkool toevoegen als een bodemverbetraar op?

De bodem verbeteren in een periode van bijvoorbeeld 20 jaar tijd betekend in Nederland, met onze 1,8 miljoen hectare landbouw grond, ongeveer 450 miljoen ton pure carbon vast kunnen zetten in alleen de bodem en dat via een Carbon bodem verbeteraar.

 De carbonkool is een vast gedeelte van de CO2 wat in de atmosfeer hangt. De werkelijke waarde van de C , het Carbon ter vergelijking met CO2 in de atmosfeer is in molecule 12/44 deel, wat ongeveer 3,7 keer meer is. Dus is 1 ton Carbon in de grond zetten is ongeveer 3,7 ton CO2 van uit de atmosfeer in de grond zetten.

Dat maakt dus in Nederland 3,7 x  450 miljoen ton carbon is 1,7 miljard ton CO2!

Dat is rond de 0,4 PPM

Wereldwijd moeten we 100 PPM gaan doen

mais-inzaaien

12,5 ton Carbonkool/Biokool

Per jaar 

per hectare

opgeslagen in de bodem

1, 7 miljard ton CO 2 vanuit de atmosfeer 

als carbon in de bodem van Nederland

opgeslagen 

0,38 PPM CO2 hoeveelheid

in 20 jaar tijd

 gereduceerd

via Nederlandse landbouw

1 PPM staat gelijk aan 

7,8 miljard ton Co 2 in de atmosfeer is gelijk aan 2,1 miljard ton carbon

in de atmosfeer

1 ppm heeft ongeveer een waarde heeft van 7,8 miljard ton CO2. Dus die 1,7 miljard ton dat wij hier in Nederland alleen al aan Co,2 kunnen reduceren met biokool levert ongeveer 0,4 ppm reductie op in 20 jaar tijd . 0,4 PPM al vast kunnen zetten in dit kleine land Nederland door per hectare landbouwgrond elk jaar eenvoudig 12,5 ton Carbon. Biokool als grondverbeteraar toe te voegen aan het land is dus de meest voor de hand liggende oplossing om de PPM uit de atmosfeer te halen.

Dat maakt dat je wereldwijd in 20 jaar tijd met de boeren, de overheden, de bedrijven en de burgers en een aantal honderd miljoen hectare landbouwgrond wereldwijd, elk met 250 ton Biokool voorzien, makelijk en ook og eens lokaal gereguleerd de 100 PPM uit de lucht kan halen en die lokaal voor hele lange tijd kan opslaan in de bodem, en nuttig kan opslaan. Dat kan bv met alle resten van de lokale teelt, van snoei of special biomaasa kweek. In ieder geval met elke stevige biomassa en die te produceren tot biokool. Zo kan je in 20 jaar tijd de noodzakelijke 100 PPM wereldwijd reduceren en zelfs veel meer.

Hier in Nederland is dat ongeveer 1 kipper vol, een agrarische aanhangerwagen achter de tractor van 10 a 15 ton met biokool per hectare per jaar uitstrooien. Dus in eerste instantie denken wij dat het makelijker te doen is dan we denken.

We zijn er sneller uit dan we denken

Daarnaast is het natuurlijk ook verder bouwen aan bossen en de teelt van speciale snelgroeiende bomen als de wilgen en populieren plantage. Maar ook kijken naar de teelt op land, naast wegen en onbenutte land. Of fruitbomen. In ieder geval de hoeveelheid CO 2 wat bomen en planten vast kunnen zetten in de bodem via hun wortels is ook enorm onderschat. Dus Corazon ziet die kansen ook nog steeds te onbenut zijn om daarmee dubbel, dus zowel biomassa voor de Carbonkool gebruiken en dan nog daarnaast de bomen kweken die we kunnen oogsten als fruit, noten, natuur beleving en als biomassa. Dat is in de groei direct CO 2 uit de lucht kunnen halen en als bijproduct ook grondstof carbon kunnen opslaan in de bodem via carbonkool of biokool.

Het zou dus zeker geen kwaad kunnen om heel veel meer bomen aan te planten, want dat zijn directe reductie van CO 2 uit de atmosfeer om het langere tijd op te slaan in hun hout en aanverwante. Bomen doen onder de grond heel veel werk om CO2 vast te zetten.

CO 2 heeft drie delen; een deel carbon en twee delen zuurstof

Als CO 2 44 weegt dan weegt een deel carbon 12 en twee delen zuurstof 32.

Op kamer temperatuur en onder druk heeft 1 liter CO 2 een volume van 505 liter en een liter Carbon 0,44 liter

CO 2 heeft voor opslag capaciteit 1100 maal meer ruimte nodig als vaste Carbon.

100 PPM is aan CO2

780 miljard ton CO2

teveel in de atmosfeer.

100 PPM is

213 miljard ton

vaste Carbon

Ongeveer 365,5 miljoen km2 van het aardoppervlak (71%) is met water bedekt tegen 144,5 miljoen km² (29%) is land. Dat is bij elkaar 14 miljard hectare land.

Europa
(2,1% van het aardoppervlak)
Oppervlakte; 10.530.750 km² (1 miljard hectare) 150 miljoen agr. hectare x 250 ton = 37,5 miljard ton carbonkool x 3,7 = 138 miljard ton Co2 = 17,5 PPM

Noord-Amerika
(4,3% van het aardoppervlak);
Oppervlakte; 24.256.000 km² (2,4 miljard hectare) 350 agr. miljoen hectare x 250 ton carbonkool per hectare is 85 miljard ton carbonkool is 255 miljard ton CO2 wat gelijk is aan 32 PPM

Afrika
(6% van het aardoppervlak)
Oppervlakte; 30.665.000 km² (3 miljard hectare land) agr. 450 miljoen hectare x 250 ton is 112,5 miljard ton carbonkool is 416 ton CO 2 is 53 PPM

Azië
(8,7% van het aardoppervlak)
Oppervlakte; 44.579.000 km² (4,4 miljard hectare land) agr. 600 miljoen hectare x 250 ton per hectare is 150 miljard ton carbon is 550 miljard ton C02 is 71 PPM

Australië
(1,5% van het aardoppervlak)
Oppervlakte; 8.535.117 km² 9 (850 miljoen hectare land) agr. 130 miljoen hectare land x 250 ton carbon is 32,5 miljard ton carbonkool is 120 miljard ton CO 2 is 15,5 PPM

Latijns-Amerika 
(3,5% van het aardoppervlak)
Oppervlakte; 17.819.000 km²  (1,7 miljard hectare)  agr. 250 miljoen hectare x 250 ton carbonkool is 62,5 miljard ton carbonkool is 230 miljard ton CO2 is 30 PPM

Antarctica
(3,1% van het aardoppervlak)

Totaal kunnen deze continenten samen door 15% van hun oppervlakte te benutten,  in geheel van 218 PPM reduceren.

Dit is eigenlijk 2 x meer dan noodzakelijk reëler is dat we er 20 jaar over gaan doen en dan die 100 PPM. Dat betekend elke hectare boerenland in de wereld met jaarlijks 6,75 ton Carbonkool volgooien.(halve kipper per jaar)

Als Katholieke stichting zoeken wij partners in het realiseren van een project waarin we Carboncoal produceren.

- Als eerste agrarische partners die de geproduceerde Carbon vast willen zetten in de bodem.we praten over maximaal 1000 ton per jaar. Dat zou dus 100 boeren die elk 10 ton willen vast zetten in hun bodem. Per hectare is 5 m3 tot 10 m3 per jaar voldoende om de bodem gesteldheid geleidelijk op te bouwen. Beste % ligt rond de 15 % tot 25% van de toplaag van 0-50 centimeter( wortel diepte).Dat maakt op een hectare met 50 centimeter toplaag maximaal 5000 m3 x  25% = 750 -1250 m3

-Als tweede partner(s) zoeken afname van de warmte die bij het produceren van Carboncoal vrijkomt.De warmt kan benut worden voor bedrijfvoeringen zoals kwekers van groente en fruit in kassen.

-Als derde zoeken wij afnemers van Carboncoal die een bedrijf hebben in de compostering en een nieuw component zoeken om hun compost te verbeteren.

- als vierde zoeken wij partners die als leveranciers kunnen fungeren van houtsnippers, biomassa en groenafval reststromen.

Wilt u mee werken meld u dan bij stichting Corazon en vraag naar R.Lanser.

biocharwheel_SJP