Have an account? Log in or

Yeshua nature 100% pure CO 2 storage in de woestijn.

DelenShare on Facebook

Wat is nu eigenlijk het echte probleem rond de opwarming van de aarde?

CO 2

Er zit veel te veel CO 2 in de atmosfeer, dat is als ware het echte probleem. Er zit nu al meer dan 400 ppm in de atmosfeer terwijl dit normaal 250 en 300 ppm.

CO2-molecule_media

Koolstofdioxide, ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd, is een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO2. In zuivere toestand is het een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de aardatmosfeer voorkomt.

De emmisie rechten

In Europa werkt men volgens het ‘cap and trade’ principe. De totale
hoeveelheid broeikasgassen die elk jaar mag worden uitgestoten door de
elektriciteitscentrales, fabrieken en andere bedrijven die zijn vastgesteld in een registratie systeem. De hoeveelheid per bedrijf is aan maximum vast gesteld.

De bedrijven krijgen of kopen de emissierechten die ze eventueel onderling kunnen verhandelen wanneer ze te veel hebben in verhouding van uitstoot aan andere die te weinig hebben als ze meer moeten uitstoten.

Emissierechten zijn de ‘valuta’ van het EU-ETS systeem, en de grens over
het totale aantal beschikbare geeft hen een waarde. Elk emissierecht geeft
de houder het recht om één ton CO2 uitstoten.

,

Carbon credits

Carbon credits of CO2 credits worden gegenereerd bij CO2 reductieprojecten, ook wel klimaatprojecten genoemd. Dus bij aanleggen van bossen kunnen we berekenen hoeveel co 2 we vast leggen. Eén CO 2 credit staat voor één ton gereduceerde CO2.  De projecten moeten, om carbon credits toegewezen te krijgen, aan aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn vastgelegd in regelementen en erkende organisaties garanderen de kwaliteit en echtheid ervan

Carbon credits die aan die standaard voldoen;  zijn oa. Gold Standard en VCS. Deze standaarden waarborgen dat de carbon credits of de CO2-reductie echt, meetbaar, permanent, additioneel, verifieerbaar en uniek zijn.

De valuta hier is de carbon credit of CO 2 certificaat dat staat voor 1 ton gereduceerde of gecompenseerde CO2. De CO 2 credit hebben variërende prijzen en kunnen verzilverd worden bij bedrijven die ze willen kopen om hun uitstoot erkend te compenseren. Met de inkomsten die carbon credits genereren kan een nieuwe natuur, agrarisch of klimaat project gefinancierd worden.

f_1174
ETS-price
co2
co2compensatie_wagenplan

Wat kost een CO2 emissie certificaat of een co 2 credit ?

1.0 Euro, 2 euro, 5 euro of 25 Euro? Via de verschillende verkoopkanalen zijn de prijzen anders.

De prijzen van CO2 emissie certificaten zijn bijvoorbeeld afhankelijk van het moment of type project. Een complex maar met weinig CO 2 reductie rendement project ergens in Afrika is duurder dan een eenvoudig groot project zoals een zone-energie park. Ook is belangrijk welke criteria, standaard is gebruikt. Zo is Gold Standard duurder dan VCS omdat golden standard veel meer eisen stelt aan een project dan VCS. Ook de manier waarop de CO2 emissie certificaten aangekocht worden.

 

De manier waarop de CO2 emissie certificaten worden aangekocht is van groot belang want er bestaat geen echte transparante CO2 emissie markt voor certificaten. Het ontbreekt aan zo een algemene marktplaats waarop de prijzen dagelijks door vraag en aanbod worden vastgesteld. Dit gebrek aan transparantie leidt ertoe dat dezelfde projecten soms via verschillende handelaren voor andere prijzen worden aangeboden.

Die handel zorgt ervoor dat compensatie projecten er niet beter van worden ; het is vaak de tussenhandel die er garen bij spint juist door het gebrek aan transparantie.

Co 2 markten behoren transparant te zijn. Helemaal in deze huidige tijd waarin het nieuwe akkoord van Parijs COP 2016 van bedrijven eist dat Co 2 een prijs zal krijgen. Deze prijs is het budget waarmee we de opwarming tegen gaan zo kunnen we allerlei projecten sneller financieren.  Transparantie is normaal in de meeste markten. Echter een open marktplaats waar emissie certificaten voor CO2 compensatie woerden verhandeld , aanbod en vraag ontbreekt.

Er zijn initiatieven die de markt voor (vrijwillige) CO2 emissie certificaten transparanter maakt. Deze faciliteert de markt door vraag en aanbod bij elkaar te brengen via een soort elektronisch veilingplatform. Tijdens zo’n veiling concurreren aanbieders van CO2 compensatie projecten met elkaar op prijs. Hierdoor wordt de werkelijke marktwaarde meteen zichtbaar. Zo weten kopers ook precies hoeveel geld er naar de klimaat projecten gaan en wat de transactiekosten zijn voorde handelaren. De kosten van een CO2 emissie certificaat” is dan niet echt goed in te schatten maar is nog steeds te weinig.