Have an account? Log in or

jnf

DelenShare on Facebook

Het JNF brengt Israel tot bloei!

Door de verbondenheid tussen Nederland en Israel is er in de loop van de jaren veel bereikt. Bomen zijn bossen geworden, onherbergzame streken zijn tot bloei gekomen. Maar de helft van Israel bestaat nog steeds uit woestijn, water is schaars en droogte bedreigt de leefbaarheid van het land. Er is nog veel werk te verzetten. Het Joods Nationaal Fonds richt zich op de ontwikkeling van duurzame, ecologische projecten die de leefbaarheid voor iedereen in de Israëlische samenleving kunnen verbeteren. De aandacht van het JNF gaat in het bijzonder uit naar bebossing, ontwikkeltrajecten in land- en tuinbouw, innovatief waterbeheer en research.

jnf-icon-bomen-planten Bomen planten

Sinds 1902 planten wij bomen in Israel. Bomen leveren zuurstof, humus, vruchtbare grond en schaduw: leven voor mens en dier. Bossen zijn plekken om te genieten en tot rust te komen. Het planten van bomen in Israel vindt sinds jaar en dag structureel plaats in door het JNF opgerichte parken en wouden. Bomen brengen Israel tot bloei!

jnf-icon-land-en-tuinbouw Land- en tuinbouw

Het JNF ondersteunt de ontwikkeling van duurzame land- en tuinbouw in de woestijn. Het JNF helpt hiermee jonge gezinnen die op deze plekken een nieuw bestaan willen opbouwen. Door het JNF zijn al vele hectaren vruchtbare bodem voor bloemen-, fruit- en groenteteelt gerealiseerd. Ook maakt het JNF de bouw van speciale woestijnkassen mogelijk. Land – en tuinbouwprojecten brengen Israel tot bloei

jnf-icon-water Waterprojecten

Israel bestaat voor meer dan de helft uit woestijn en heeft door de extreme zomerhitte een groot gebrek aan water. Het JNF zorgt in verschillende waterprojecten voor een optimaal waterbeheer. Huishoudafvalwater wordt op grote schaal hergebruikt en door innovatieve opslag van regenwater kan er nu landbouw plaatsvinden op plaatsen waar vroeger droogte heerste. Water brengt Israel tot bloei!

jnf-icon-research-development Research

Israel is een proeftuin voor de wereld daar waar het gaat om het leefbaar maken van gebieden die door droogte geteisterd worden. De kennis en ervaring die in de loop der jaren is opgebouwd maakt het mogelijk om op steeds efficiëntere wijze met water, energie, natuur en grond om te gaan. Vele dankzij het JNF ontwikkelde technieken worden inmiddels wereldwijd succesvol toegepast om de water- en voedselvoorziening van landen waar droogte heerst te verbeteren. Research brengt Israel en de wereld tot bloei!