Have an account? Log in or

De belastingdienst

DelenShare on Facebook

 

Melding bij belastingdienst

Een Corazonne-energie alphahulp ontvangt elke keer een bonus als vergoeding voor de bemiddeling die tot daadwerkelijke installatie van een zonne-energie installatie heeft geleid. De bedragen variëren per installatie. Het minimale bonus bedrag is 100 euro voor het bemiddelen van het installeren van een complete zonne-energie installatie. Dit bedrag word door de belasting dienst gezien als inkomsten uit overige arbeid bijverdiensten! Stichting Corazon zal na elk jaar in overleg met de belastingdienst deze inkomsten communiceren via de IB 47 formulier.

Zie hier info over IB40 formulieren

envelop ib47
IB 47 – formulier: voor het inkomen uit overige werkzaamheden

Mensen die als hulp of dienstverlener werken voor stichting corazon, betalen wij in een vaste vergoeding. Maar er is geen formele werknemer-werkgevers relatie tussen u en stichting corazon. Bijvoorbeeld: als stichting hebben we actief werk voor veel voorlichters en mensen die structureel informatie gaan verstrekken over de mogelijkheden waarmee we sneller het klimaat kunnen verbeteren, of over een bepaalde noodzakelijke actie waarmee we klimaat neutraal worden.De actie is noodzakelijk maar kan niet plaatsvinden als wij als stichting al deze mensen in loondienst moeten gaan nemen.Dit omdat we gewoon niet de financiële mogelijkheid hebben om inkomsten garanties af te geven.

De bonus vergoeding komt voort uit de netto omzet van de verkoop van de zonne-energie installatie.

Het gaat om bonus/loon betaling verkregen uit zelfstandige uitvoerbare klusjes die soms lange tijd maar ook soms kort tijd kunnen duren. Het is promotie actie of zoeken naar deelnemers, leden of uitvoerders van maatregelen. Omdat deze mensen werkzaamheden verrichten maar niet in loondienst bij de stichting Corazon of die werkzaamheden verrichten als een eigen bedrijf doen, mensen die ons geen factuur kunnen sturen omdat ze niet geregistreerd zijn bij de belastingdienst of de Kamer van Koophandel.

We zijn wel de tussenpersoon maar geen werkgever.

Stichting Corazon is wel verplicht deze betalingen te melden bij de belastingdienst. Wij melden dan ook elk bedrag dat wij aan mensen uitbetalen via een zogenaamde ib-47 formulier. Deze formulieren vullen wij in en sturen die voor 1 februari van elk jaar met alle bedragen die wij mensen betaald hebben naar de belastingdienst. Als u deze bedragen niet aangeeft is het uw eigen verantwoording.

Dit soort werkzaamheden valt fiscaal gezien onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Het is geen loon en ook geen winst uit ondernemerschap maar word gezien als betalingen voor diensten als freelancers, thuiszorg, cursusleiders, trainers, informatie verstrekkers, vertegenwoordigers en mensen die soms handvaardig werk verrichten maar dit niet in een ‘formeel loonverband’ doen. Voor de belastingdienst valt dit onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’.

Het bonus bedrag dat de corazonne-energie alphahulp ontvangt is een vorm van inkomsten waarin alle kosten en lasten zijn inbegrepen. Een alphahulp hoeft ook geen loonbelasting en sociale verzekeringspremies af te dragen. Wel zal de belastingdienst na de jaarlijks aangifte en bedrag aan inkomstenbelasting inhouden op de ontvangen bonussen/loon.

Flexibelere rol overheid mbt opwarming aarde

Stichting Corazon wil met de Corazonne-energie alphahulp de overheid meehelpen de doelstellingen te behalen voor 2020. We willen dan ook voorstellen dat de overheid wil meewerken met een landelijk actie.In deze actie met de overheids goedkeuren en toestemming 5000 mensen als Corazonne-energie alphahulp in gaan zetten .Zo knen we samen, Corazon en de overheid de zonne-energie zonder subsidie groots uit te rollen. Mensen die nu in een uitkering zitten kunnen dan met behoud van uitkering plus bonus mee werken met een maximum van 2000 euro netto.Mensen die bijvoorbeeld werkeloos of arbeidsongeschikt zijn of onze kansloze jongeren die zonder werk zitten kunnen via deze groene bijbaan, eventueel met bijscholing naar full time zonne-energie installateur dakbedekker uit groeien.

De gehele markt voor zonne-energie staat in de kinderschoenen en zo,n een 7 miljoen huizen en huishoudens moeten in de nabije toekomst voorzien worden en dat in een aantal jaren van voorzien worden met zonne-energie.daar zit een grote hoeveelheid werk in voor installateurs die er nu nog niet zijn ! Dus de Corazonne-energie alpha hulp is een kweekvijver voor deze deskundige zonne-energie installateurs die nodig zijn op korte termijn. Zo kan de overheid een paar vliegen in een klap slaan mits ze samen met ons willen werken.