Have an account? Log in or

Natuurbeheer

DelenShare on Facebook

Natuurbeheerders in Nederland zijn in het bezit van de grotere voorraadschuren van biomassa.Vaak verdwijnt veel van hun hout naar het buitenland, zoals naar de papierindustrie, een deel gaat als bijstook naar de energiecentrales en ook wordt er wel bouwhout van gemaakt. Daarnaast blijft er ook liggen in het landschap als onbenut of voeding voor de bodem.

Deze natuurbeheerders kampen nogal met onderhoud en met name de kosten ervan. Ze produceren dus wel veel hout, jaarlijks enkel miljoenen m3, maar de kosten die zij maken in echte natuuronderhoud lijken te krimpen en daarmee de werkgelegenheid in de bossen. In ons project kijken we naar deze werkzaamheden in natuurgebieden door een deel van deze dure onderhouds werkzaamheden te koppelen aan brandstofproductie.