Have an account? Log in or

Groene lokale banen

DelenShare on Facebook

De verduurzaming van de buurt, stadwijk of dorp levert als mooie bijkomstigheid heel veel werk op. Als je deze kans direct koppelt aan het creeren van groene duurzame banen voor werkelozen mensen dan heb je een groot aantal banen beschikbaar waarmee mensen weer en toekomst kunnen opbouwen met regulier werk en inkomsten.

Door zorg te dragen voor bijscholing in de verschillende disciplines van het verduurzamen van woningen kunnen we ook een groot aantal mensen deskundige maken zodat ze direct beschikbaar worden om de immense klus te klaren .Want de verduurzaming van de gehele samenleving in een groter tempo brengt veel werk met zich mee.

In de nabije toekomst moeten alle stedelijke gebieden en woonkernen in dorpen klimaat neutraal gemaakt worden!

Een dure grap denken wij , maar omdat de overheid veel middelen inzet voor het zoeken naar of stimuleren van de groep werkzoekende en werkelozen en ook veel middelen inzet voor de verduurzaming. kunnen we via de verduurzaming trajecten toch betaalbaar werk creeren door beide doelen (vaak beide ondersteund met veel regelingen ) aan elkaar te koppelen.

Daarmee word het doel van verduurzaming dichtbij en betaalbaar gemaakt. Als alle partijen gekoppelt , zoals de woningcooperaties en de overheden als gemeenten samen zullen investeren dan hebben we grotere budgetten waarmee we lokaal heel veel werk kunnen creeren.