Have an account? Log in or

Duurzaam netwerk

DelenShare on Facebook

In uw directe omgeving zijn verschillende partijen die een aandeel kunnen leveren aan het efficient klimaat neutraal maken uw woning, buurt, stadwijk of het dorp. Dan spreken we voornamelijk over de lokale overheid en de woningbouw coöperaties, deze twee spelen en sleutelrol in de verduurzaming. Daarnaast bent u als bewoners een van de belangrijke schakels .samen met de verschillende buurtgroepen, kerken, (bewoners) verenigingen, wijk buurt organisaties , scholen en clubhuizen kunt u enorm veel bereiken.

Wat we kunnen doen is een duurzaamheids buurtnetwerk op bouwen.

Als eerste zullen we vanuit de basis , de groene hart van uw buurt winkel een praatje gaan maken met die verschillende belangen partijen , waar staan ze als het gaat om de verduurzaming ?

Na een inventarisatie over wat zijn de planningen, waar kunnen we wat doen ,waar willen we wat doen en wat moeten we doen , kunnen we gaan nadenken over de start van een structurele verduurzaming van uw buurt.

De Gemeente is een vaste speler in de buurt , ze is verantwoordelijk voor veel zaken en heeft via onder ander de Europeese unie ,de rijksoverheid en eigen budgetten directe middelen beschikbaar beheer die ook daadwerklijk bedoeld zijn voor de verduurzaming van uw buurt ! Dat zijn bijvoorbeeld fondsen die u tegemoet komen in de kosten voor een aanpassing , werkzaamheid of installatie dat uw huis duurzaam maakt. Dat maakt dus mogelijk direct actie te ondernemen.

De bewoners : De mensen die in de buurt leven die kunnen in eigen huis en tuin verduurzamen. Vaak eenvoudige aanpassingen in huis en omgeving. Maar de buurtbewoners zijn ook actieve leden die een ander kan aanzetten meer te gaan doen! Dat kan bijvoorbeeld door met de gemeente aanhoudend te spreken, en met de huisbaas , dat kan als individu , maar als gemeenschap zoals het buurthuisgroep of de kerkcommisie.

De woningcoopratie: De meeste verantwoordelijkheid is eigen bezit duurzaam maken ! Dat is de taak van de huiseigenaar en huisbaas. Deze organisaties hebben vaak enorme financiele reserves opgebouwd die ze direct weer in de huizen mogen en kunnen investeren, bijvoorbeeld voor verduurzaming van de eigen woningbezit. Vaak hebben deze zich zelf niet de prioriteit gesteld om echt bezig te zijn met het geheel verduurzamen van het eigen woning bezit. Vaak omdat nieuwe huizen bouwen gewoon meer geld genereert en ook renoveren levert meer huur op dan huizen verduurzamen. Het directe voordeel is niet voor de huisbaas maar voor de samenleving dat wil verduurzamen en voor de bewoners die hun huizen huren.Want het gaat om energie zuinig maken en dat levert alleen de bewoners financieel voordeel op omdat ze minder energie lasten hebben! MVO huisbazen willen wel groot investeren dan heb je mazzel . Als een groene hart winkel gaan we dus juist met hen het geprek hoe we de buurt kunnen verduurzamen. We weten dat veel grote huisbazen maandelijks heel veel geld ontvangen voor de verhuur en relatief gezien weinig aan onderhoud en buurt en omgeving opbouw uitgeven.Dus daar zitten de kansen.Ook beleggen ze veel geld in projecten die eigenlijk niets met sociaal huren en huizen te maken hebben.Dat loopt via banken en belegings maatschapijen. Men raakt zelfs geld kwijt , en dat kan dus beter in eigen huizen bezit geïnvesteerd worden, als bijdrage aan een duurzame samenleving.

 

De buurtgroepen ,bewoners verengingen , kerkgroepen en opbouwwerk groepen kunnen daarbij een belangrijke rol gaan spelen. Door in groepen georganiseerd met woning cooperaties in gesprek te gaan over hoe gaan het verduurzamen van de wijk , buurt of dorp uitvoeren , en belangrijk is :hoe snel?

De Bewonersgroepen: De bewoners groepen zijn direct betrokken bij de huurhuizen.  Zij kunnen via hun offeciele kanalen direct met de huisbaas om de tafel gaan zitten in belang van de huurder. Ze hebben wettelijke rechten. Het huurders belang is zeer groot in de verduurzaming omdat zij de energie verbruikers zijn. Al is het huis de oorzaak , de bewoners moeten toch de energie gebruiken. Waneer de huisbaas maatregelen neemt levert dat een situatie op dat u minder het klimaat belast en het levert ook nog eens direct voordeel op door een lagere energie rekening.

De groepen in het clubhuis: ook zij zijn bewoners en huurders van woningen en gebruikers van gemeente objecten.Zij kunnen door aanhoudend in gesprek te gaan met de eigenaar(en) van hun gebouwen maatregelen vragen en opties aan geven maar ook eventueel afdwingen.

De lokale kerk: De kerken zijn communicatief sterk en zelfs zeer sterk gericht op het geweten van de mensen en de samenleving. Dat is in het belang om mensen echt laten veranderen in hun handel en wandel .Niet uit financieel aspect maar uit aspect van het hart en zich verantwoordelijk voelen voor de aarde en de mensen die erop leven. Het geweten van de mens raadplegen of dit wel zo door kan gaan.

Buurt , dorpraden & wijkorganisaties : Deze georganiseerde groepen staan vaak in intensief contact met allerlei bewegingen en organsaties in de buurt , vaak zijn zij direct verbonden met de lokale politiek en bestuurlijke organen.

Buurt & clubhuizen: Vaak mensen die indirect voor de overheid werken en door de overheden ondersteund worden .Het zijn de opbouw werkers ,de sociaal cultureel werkers ,de maatschapelijk werkers en het jongerenwerk. Zij kunnen meewerken omdat het in het algemeen belang is van de mensen van de buurt waar zij hun werk voor doen.

 

[/grid_10]