Have an account? Log in or

Plastic kringloop

DelenShare on Facebook

Plastic is een van de meest vervuilende afvalstromen van ons dagelijks leven geworden. De schade ervan is zo enorm gebleken nu we een paar decennia plastic gebruiken in onze dagelijkse gebruiksvoorwerpen en producten dat we eigenlijk er geen raad mee weten.De oceanen drijven vol met zogenaamde plastic soep.

Hoe gaan we om met ons plastic ? Het gebruik ervan is zo enorm verweven in ons bestaan dat het bijna in alles zit verwerkt.Zonder dat we persoonlijk er bewust van zijn word er jaarlijks 280 miljoen ton plastic gemaakt. En in verhouding word er bijna niets van hergebruikt .

Ook hier is het doel van plastic goede functionaliteit van plastic vervangen door het winst bejag met plastic. Weggooi cultuur door plastic met de vruchten ervan: gemakzucht, geldzucht, verontreiniging van milieu en het leven op aarde !Waar mensen vroeger eerst zuinig op onze spulletjes waren is het nu gebruik artikelen van geen of bijna waarde meer.Na vaak eenmalig gebruik gooien we het gewoon weg. De oorzaak van dit gedrag ligt in het feit dat het produceren van plastic tegen hele lage kosten kan. Sommige bedrijven maken daar slim gebruik van en zo ontstond de weggooi cultuur. De mens heeft dit onlogisch gedrag aangeleerd waardoor men gewoon kan blijven produceren om het weg te gooien.280 miljoen ton per jaar. Er is wel een natuurlijk recycling proces met plastic.Het breek wel gewoon af maar tot maar miniscule stukjes plastic en het duurt zo lang dat er nu overal plastic afval zwerft op de aarde is en dat het gezien kan worden als een serieus gevaar voor veel leven op aarde.

plastic31 Plastic-Bottles-Trash-waste-460x250 plastic-soep-1 1362043758_vuilnis

Het afval wat we aan dagelijks plastic hebben komt merendeels door verpakking van dagelijks voedsel vanuit de supermarkten.Ons eten en drinken zit merendeels in plastic verpakt. Het voedsel komt op zoveel plaatsen en er zitten zoveel handen aan ons dagelijks voedsel niet verpakken onpraktisch en onhygiënisch is. Het overpakken van voedsel onderweg naar ons eetbord gebeurd soms wel door 10 verschillende schakels.De boer,de oogster, de producenten, lopend band medewerkers, de voor verwerkers, de inpakkers, de verpakkers, de chauffeurs, de magazijnbeheerders, de vakkenvullers , de kassa medewerkers . inde supermarktketen is verpakking wel nodig zodat je het kan uitstallen en zodat de mensen zichzelf kunnen bedienen.Het ene product bestaat uit veel deeltjes ,een ander is weer vloeibaar. Allemaal redenen om spullen te moeten verpakken. En vaak, steeds vaker is het plastic wat men daarvoor gebruikt.

Dit plastic komt bij ons in de keuken terecht en word na het uitpakken gewoon weggegooid.

plastic-verpakkingen th pl1413159-de_douane_gedrukte_plastic_zakken_van_de_koffieritssluiting_vochtbestendige_zak_voor_voedsel_verpakking  verpakkingen2

 

Plastic of kunststoffen zijn kunstmatig samengesteld. Dit wil dus zeggen dat het kunststoffen zijn en niet natuurproducten.Het zijn industriële producten, gemaakt door de mens. Het zijn synthetische stoffen die zijn opgebouwd met behulp van chemische processen. De kunststoffen worden gemaakt van onder ander aardolie.Zoals we zien bij alle natuurlijke producten is er altijd een kringloop bij plastic niet het eindresultaat is minuscule kunstmatige deeltjes die vooral in het zeewater terecht zijn komen en daarmee in dieren en uiteindelijk terug bij de mens die het gemaakt heeft maar dan alleen zit et dan in het lichaam van de mens.Trouwens niet alleen de mens maar ook veel zeedieren zitten er tjokvol mee.

85e060d0-88fe-4d07-9302-b6e5c8dfaa34_shutterstock_13216378_Fabriek_industrie_proces kopie_490x330 image32 granulaat.d1f085aa plastic31 plastic-soep-1Plastic soep bali bron keep bali clean Plastic-soep-kunststof-eilanden  plastic-soup-522x391 plastic-in-vis 2657256565

Het is nu zaak te stoppen met nieuw plastic grondstof maken want er is meer dan zat in omloop.Het is nu zaak dat we het goed en efficiënt gaan inzamelen om het weer her te gebruiken! Niet meer verbranden of op een vuilnishoop storten maar hergebruiken. Wat een banen !

Plastic huis aan huis ophalen en regionaal recyclen levert ons heel veel banen op.

Veel plastic komt in het huishouden terecht.Het is dan ook logisch om plastic niet sporadisch op te halen via straat containers want dan verdwijnt er te veel in de afval zak. Plastic zou apart ingezameld kunnen worden via huis aan huis ophaaldiensten .Plastic heeft al een markt waarde maar zou nog beter betaald kunnen worden per eenheid. We weten dat 400 euro per 1000 kilo voor het inzamelen betaald kan worden. Als er meer controle en verbod komt op extra grondstoffen maken om plastic te maken worden zullen producenten van plastic alleen maar meer afhankelijk worden van een efficientere inzameling en recycling van plastic waardoor de marktwaarde per eenheid allen maar zal stijgen. Daarmee word de kans om er lokaal werk mee te creeeren alleen maar groter.Tevens ontstaat er meer kans om meer kleine lokale bedrijvigheid te lokken die van de gereclyde grondstof een bruikbaar eindproduct kan maken.

Onderzoeken geven aan dat per inwoners er ongeveer 80 kg tot 100 kg aan plastic jaarlijks deur aan deur opgehaald kan worden. Er zijn in Nederland ongeveer 7 miljoen huishoudens. Dat betekend dat we een potentieel hebben van 700 000 ton plastic met een totale ophaalbudget en sorteer budget ter waarde van 560 000 000 euro. Dus dat is een potentieel van bijna 15 000 banen erbij, op elke 500 huishoudens kan er minimaal 1 inzamelaar/sorteerder bij !

Wat we willen doen is in een volkswijk in Rotterdam Crooswijk een pilot starten waar we onder 8000 huishoudens het plastic deur aan deur willen inzamelen. De totale potentieel is 800 ton plastic met een mogelijke ophaalwaarde van 320 000 euro. Als we het goed sorteren kunnen we het totale budget verdubbelen naar 640 000 euro.

Wat we willen doen is kijken of we al de schone stromen in deze wijk efficiënter kunnen maken. Dus deur aan deur inzamelen van papier, kleding, van kartonnen drink verpakkingen, van glas en blikjes. De moderne lorre boer doet zijn herintrede.

Voor het plastic loopt de pilot drie jaar en willen we in het 1e jaar tot 400 tot 2e jaar tot 550 ton en 3e jaar tot zelfs 700 ton ophalen.

De inzameling verloop via huis aan huis .In huishoudens kunnen we starten met zoveel mogelijk het volume te reduceren.Zodat ophalen minder frequent kan. Hierdoor kunnen we minimaal 1 maal per maand per afvalstroom deur aan deur ophalen. De ophaal zal gaan eerst met een teams van twee mensen. In huishoudens zullen we willen aanmoedigen dat ieder huishouden een standaard verklein apparaat zal aanschaffen.Een afvalbakje dat plastic kan induwen en volume met meer dan 50% kan reduceren net als de Plettum afval bakken concepten.

We zullen onderzoeken of we regionaal handmatig kunnen uitsorteren of het een reeele optie kan zijn net zoals de gemeente Craanedonck. Die daar vijf jaar geleden al mee starten.Wat betreft werkgelegenheid is dit een betere optie misschien in combinatie met een techniche voorsortering. De tu delft heeft daar kennis voor in huis. 5 jaar geleden startte de gemeente Cranendonck met de huis aan huis inzameling van plastic verpakkingen in de zgn. oranje zak. In 2011 kwam daar de inzameling van blik en drankkartons, in een gele zak.Deze vorm werkte goed. De gele en oranje zakken worden iedere 2 weken in één inzamelronde ingezameld en achteraf handmatig gesorteerd. Daarmee word de waarde hoger en kan zelfs oplopen naar 800 euro per ton. Wanneer we ook nog een stap verder kunnen in voor verwerking, dus korrel maken, op kleinere schaal dan word de waarde ervan alleen maar hoger.

gansewinkel plasticafval-voor-na   hqdefaultPapierconfetti-Papierenconfetti_76149_m    5fe43fcd7624226caab4022864f0b40da278d3bf_thumb