Have an account? Log in or

De wijkkringloop van keukenafval

DelenShare on Facebook
Gft-afval2

Keukenafval komt in elk huishouden voor. Ieder huishouden dat zelf het voedsel bereid heeft er op jaarbasis aardig wat kilo van. De hoeveelheid varieert per huishouden. Maar is gemiddeld ongeveer 200 kilo. Dat maakt voor een wijk met 10 000 huishoudens ongeveer 2000 ton op jaar basis.

plastic-emmers-15[1]

Via de Wijkrecyclers kunnen we deur aan deur de keuken emmers ophalen. Zo kunne we jaarlijks veel van het keukenafval recyclen. De inzameling is eenvoudig en vind plaatst met twee emmers die om de twee weken opgehaald worden. Zo maken we regionaal keukenafval beschikbaar voor de productie van biogas.

IMG_1099-1024x768[1]

De keuken emmer kunnen in een wijk ingezameld deur aan deur worden ingezameld. In een bio-vergister gegooid worden en dan daarmee groen stroom op wekken via een WKK. Het afval residu kan weer naar het land als goede voedingsbodem voor de voedsel gewassen. Dat voedsel komt vanzelf weer in de keuken terecht en we beginnen weer van voor af aan.