Have an account? Log in or

DelenShare on Facebook

Stap terug naar een decentrale inzameling

plastic-verpakkingen

Plastic gemakkelijke product.

Plastic, het gemak ervan en vooral de massa ervan door lage productie kosten maken dat we de aankoop kosten laag kunnen houden en dus zonder veel moeite het weg kunnen gooien. De weggooi mentaliteit. We gebruiken als consumenten soms maar een fractie van een seconde een plastic voorwerp en gooien die dan gelijk weer weg .Vervolgens een uurtje later gebruiken weer een zelfde product en gooien die gewoon ook weer weg.

1362043758_vuilnis

Plastic gevaarlijk product

Dat plastic gevaarlijk is zien we schijnbaar niet. Ondertussen dobberen er zoveel plastic artikelen in zee dat je er gewoon geen worden voor kan vinden. Het is noodzakelijk dat het geheel moet worden hergebruikt. Maar we gooien het liever weg dan dat we het moeten afwassen. De zgn. wegwerp cultuur. Dat die mentaliteit eigenlijk nog gevaarlijker is dat het plastic zelf willen we helemaal niet zien. Daarnaast als we rommel zien op straat is het 7 van de 10 keer plastic.

De wijk recycler

Als katholieke stichting voor duurzaam samenleven willen wij actief participeren in deze samenleving. Eeuwen lang hebben wij als christenen aan de basis gestaan van de opbouw van onze samenleving. De armere zorg, onderwijs, verenigingsleven, gezin en de noodzakelijke medische bijstand aan mensen in nood waren enkele van onze vruchten. In deze tijd zien we weer een immens probleem op dagen, de opwarming van de aarde. Als gemeenschap willen we dan ook actief mee participeren en helpen de opwarming tegen te gaan.

Steeds meer en steeds groter is het ware probleem achter de opwarming van onze aarde. 

Het plastic afval structureren is meer dan ooit noodzakelijk. Niet alleen om lokaal werk maar ook omdat wereldwijd plastic zo een enorm probleem aan het worden is dat het onverantwoordelijk is om er geen extra inzet en aandacht aan te besteden. Veel diersoorten op aarde dreigen erdoor ziek te worden en uit te sterven. Maar ook wij, de mens heeft direct gevaar te duchten van plastic. Via zeedieren als vis komt het in ons lichaam terecht. Met name de zeedieren en zeevogels zijn wereldwijd erg besmet met al het weggooi plastic. Bijna elke zeevogel, ook gemeten rond de Nederlandse kust, zit helemaal vol met plastic producten. In hun magen worden allerlei plastic voorwerpen gevonden zoals aanstekers, tandenborstels, allerlei losse stukken plastic, dopjes .Al dit plastic kan hun lichaam niet meer verlaten en daardoor sterven zij een te vroege dood. Je ziet ook dat zij hun jonge er mee voeden. Zij vliegen haast niet meer uit. De oceanen op de aarde zitten er vol mee en dat na pas enkele decennia van plastic producten.

plasticafval-voor-na
gansewinkel

Kringlopen is eigenlijk het voortdurend rondgaan van elementen.Een kringloop is  cyclus, een proces waarbij een we zien hoe een aantal stadia van iets elkaar opvolgt. Bij een kringloop komen we altijd weer bij waar we begonnen, de begintoestand.

Afhankelijk  worden van de kringlopen

De wijkrecycler is een echte banen topper. Per 2 a 3000 huishoudens in een Nederlands dorp, wijk of stad kunnen we minimaal 1 groene betaalde baan creëren. Alle groene banen die we via Corazon willen creëren hebben maar één hoofddoel; het stoppen van de opwarming van de aarde ! We willen dan ook heel actief de afhankelijkheid vergroten in werkzaamheden die het tegen gaan van de opwarming van de aarde realiseren.

En we kunnen de oorzaken wegnemen van de opwarming van de aarde zoals bij plastic productie. Door recycling zorgen we met zijn allen dat we zowel werk en inkomsten hebben in plastic inzamelen en plastic hergebruiken. Waar we ook voor zorgen bij recycling is dat we door hergebruik geen grondstoffen meer nodig hebben omdat er meer dan zat plastic omloop is.

Wat we ook zien is dat het naast geldzucht van plastic producenten ook gemakzucht is van gebruikers van plastic producten en van huishoudens om plastic apart in te zamelen. Daarvoor willen wij als katholieke stichting deze slechte gewoontes doorbreken om via het verzorgen van werk en inkomsten deur aan deur in te zamelen.Zo kunnen we een paar vliegen in een klap slaan.Het doorbreken van de macht en gewoonte van producten om gewoon weer telkens opnieuw te produceren van wat wij weg moeten gooien.De macht van gewoonte te doorbreken om zo maar gewoon weg te gooien en niet apart in te zamelen.En de normale gang van zaken realiseren dat wij circulair zijn als mensen net als de aarde, kringlopen creëren.

We gaan voor 100% recyclen door deur aan deur in te zamelen, en niet via grote bedrijven die met minder genoeg per wijk kunnen nemen omdat ze heel veel wijken doen. En niet via dure straat containers waar niet iedereen naar toe wil lopen. Maar gewoon ouderwets, maar dan modern als de lokale lorre en schillenboer.

Wij willen met lokale mensen die nu werkeloos toe moeten zien hoe een grote dure vrachtwagen de wijk ontdoet van maar een klein deel van het totaal aan plastic.En dat maar met 1 persoon waar normaal 4 gezinnen van zouden kunnen leven. Lokaal het hergebruik stroomlijnen betekend naast efficiënter hergebruik ook veel meer werkgelegenheid en dat met minder groot en duur materieel. Plastic is een van de afval soorten die zich daar perfect voor leent en Plastic is ook gelijk een meest vervuilende soorten afval en ook nog eens gemaakt uit aardolie een fossiele grondstof met heel veel energie.

 

Kringlopen betekend banen voor het oprapen.

Er is heel veel plastic geproduceerd de afgelopen decennia maar weinig ervan word hergebruikt. Wanneer je al het plastic zou willen hergebruiken zal je het moeten inzamelen om het vervolgens weer te verwerken en te verkopen om daarna weer in te zamelen. Dat betekend een kringloop van constante werkzaamheden.

 Veel van dit herbruikbare plastic is nu al op een vuilnishoop terecht gekomen maar net zo veel of zelfs meer zwerft er nog over de aarde rond. Het inzamelen en recyclen ervan is dus langdurig veel werk. Voornaamste is dat we eerst lokaal allerlei gesloten kringlopen hebben gemaakt en dat nu zaak is al het zwervende plastic wat op aarde is in die lokale kringlopen te brengen.

Plastic een onbenutte kans op werkgelegenheid en inkomsten.

Dat het plastic nu onbenut is heeft alleen maar te maken met de verkoopstrategie van plastic producenten! Zij creëerden de zogenaamde weggooi cultuur waardoor we nu zoveel problemen hebben met Plastic. Het is dus noodzaak dat we met kringlopen om zo te zorgen dat we geen nieuwe grondstoffen meer hoeven te maken. Zo zetten we in klap het steeds meer toevoegen van Plastic aan het milieu uit. Zo kunnen we werken aan een balans creëren van de hoeveelheid in omloop zijnde plastic materiaal in het aardse systeem.Ten goede gekeerd is Plastic een perfecte grondstof wat we als samenleving oneindig goed kunnen recyclen tot allerlei nieuwe toepasbaarheden.

De Plastic banen kampioen

Plastic is daarom een van de toekomstige banen kampioenen. We kunnen gewoon een berekening maken op basis van X aantal huishoudens,minimale KG per huishoudens  en benodigde baan die er nodig is om in te zamelen. We zien dan niet de aanverwante bedrijvigheid die je lokaal erom heen kan bouwen. Maar er is wel een Mits! Het belangrijk we het totale inzamelen niet aan mega grote afval en inzamelbedrijven over laten. Dan zijn de kansen en lokale banen, en dat wereldwijd weg. Plastic is alleen een win win win situatie als we het lokaal onder controle houden. Bij te groot inzamelen zal plastic altijd een on overzichtelijk probleem blijven.

Bij de bron afval scheiden

Grote bedrijven zetten in op na scheiden.Maar na scheiden betekend minimale banen.De inzameling structuur moet dan eigenlijk ongewijzigd blijven met groot duur materieel via straat containers. Daarbij zien we tempo werkzaamheden met minimale persoonlijke inzet. Het levert onoverzichtelijke baten en kosten. Dus is het beter als we na scheiden maar lokaal en kleinschalig inzamelen door bij de bron te scheiden. Zo houden lokale besturen het persoonlijk met meer mensen op straat, het blijft overzichtelijk en het stimuleert de lokale economie!

De voordelen van deur aan deur

Het is beter als we deur aan deur inzamelen en vooral als we lokale mensen van de buurt zelf daarvoor in te zetten. Deur aan deur betekend kansen voor persoonlijk contact en is dus goed voor onderlinge verhoudingen tussen bewoners en de dagelijkse aanwezige wijkrecyclers.

De wijkrecyclers zorgen naast die zo belangrijke samenhang in een buurt ook voor extra veiligheid en sociale controle in de wijk. Door meer samenwerking bv met andere diensten is er automatisch meer controle op de buitenruimte.

Het budget is er

Het budget wat beschikbaar is gesteld via de overheid om Plastic in een kringloop te krijgen laat dat bij de bron scheiden toe. Zo hou je het risico klein dat er wereldwijd van plastic geen werk gemaakt word omdat voor grotere bedrijven Plastic een bijproduct is wat heel druk is om goed te organiseren. Daarom zie je bij groot inzamelen veel minder banen en minder hergebruik maar wel veel meer techniek en dure investeringen. Nu kost het de gemeenschap zelf nog heel veel geld terwijl Plastic big business is!

De vervuiler betaald: Nedvang budget

De overheid heeft een regeling met producenten van plastic dat zij een vergoeding betalen voor elke ton opgehaald en goed gesorteerd plastic. Dat budget beland nu nog vaak letterlijk in de vuilniszak bij het andere huisvuil .Vaak gaat het zo de verbrandings oven in! Dat budget van Nedvang is bijvoorbeeld voor een stad als Rotterdam geschat op 12 miljoen euro! Door alleen maar plastic uit de vuilnisbakken te houden. Nu gaat er waarschijnlijk maar voor 2 a 3 miljoen Nedvang budget rond via de inzameling van Roteb.De verwerking gebeurd ergens in Duitsland die het sorteert en granuleert en het weer in de omloop brengt tegen marktprijzen variërend van 750 tot 1500 euro per ton gerecycled Plastic granulaat.

Belemmering voor optimaal Nedvang budget benutting is de schaalgrote.

De huidige structuur van afval inzamelen in een stad als Rotterdam met straat containers, en zal elders in Nederland niet anders, zijn moet eigenlijk op de schop willen we 100% gaan recyclen via werkgelegenheid. De gemeenten zijn gebonden aan veel te grote dure afval inzamelbedrijven die zijn gebaseerd op ouderwetse manier van zo snel mogelijk onhygiënische massa uit onze woonkernen halen inclusief het plastic. Ook de wetgeving is daarop nog gebaseerd. Alleen recht en niet iedereen mag huis aan huis inzamelen.

0141_001g_clo_14_nl[1]

Inzameling rond 1940

0141_007g_clo_14_nl[1]

Inzameling rond 2015

Opwarming van de aarde zorgt voor grote problemen. De uitstoot van schadelijke stoffen als CO 2 door de grote bedrijven zorgen voor een enorm broeikas effect. De schadelijke stoffen in de atmosfeer liggen als een hitte deken in de atmosfeer. De warmte neemt daarom op aarde toe. Daarbij worden hele ecologische systemen ontregeld door de verandering van de koude en warme zeestromen en de verschillende luchtromen. Gevolg is een steeds extremere weersomstandigheden met droogte, hittegolven, ijssmelten en een stijgend zee nivo.

Klimaat verandering eist

Het zijn nu tijden van klimaatverandering en dan is de eerste vraag optimaal hergebruik van afval om geen nieuwe grondstoffen meer te hoeven te zoeken. Daarnaast gaat het hier ook om het bouwen van circulaire lokale economieën om zo te bouwen aan een duurzamere samenleving met nieuwe vormen van werkgelegenheid in het hergebruik van grondstoffen. De grootschaligheid is dan alleen maar een zeer groot machtig obstakel.

Voorbeeld mensen langs deuren vinden grote bedrijven te duur, maar kopen met gemak machines van enkele miljoenen. Zij werken het liefst met de straatcontainer. Maar wat de praktijk laat ons zien dat plastic of papier apart inzamelen via een container concept is maar een schijntje van wat er in de gemeente maandelijks op te halen is.

Er verdwijnt te veel onbenut

Er verdwijnt te veel in de vuilnis zak. Dat gebeurd dan ook nog met maar één man op een dure vrachtwagen van 150 000 euro per stuk die een hele wijk in 1 dag kan doen. Stichting Corazon wil aan de gemeente laten zien dat werken met een kleinere zelfstandige lokale organisaties, de wijkrecyclers, gespecialiseerd in sommige stromen als plastic, drinkkartons, elektronica, kleding en papier, die zal daarin veel meer efficiënter kunnen zijn. En met meer lokale werk gelegenheid aanverwant aan de eindgrondstof dan de huidige inzameling wat vaak direct de grens overgaan.

Afval[1]
k9576691

 Stichting Corazon wil een aantal pilots opzetten om te bewijzen dat de wijkrecycling veel efficiënter is en veel meer voordelen heeft dan huidige inzameling.

Een pilot is het testen van een methode,  een eenvoudige structuur uitvouwen voor lokale inzameling en voorverwerking van plastic. We willen daarmee dagelijks inzamelen, deur aan deur. Niet te duur niet te hoogdravend, zoiets als de ouderwetse lorre en schillen boer.

probleem_oplossen

 

Een wijk vol van grondstoffen 

Allerlei grondstoffen in producten op wijknivo opvangen en in een kringloop brengen is het beste doel. Zo hoeven we niet te veel slepen met het afval. We kunnen van de  weggooi cultuur een hergebruik cultuur maken,het ten goede keren. Wat belangrijk is dat we efficiënt omgaan met wat we met zijn alle op wat de wijk als afvalgrondstof produceren. Waardeloos plastic weggooien veranderden we zo in de gedachten dat een volkswijk een grote maar voornamelijk overzichtelijke bron is van grondstoffen voor het maken van nieuw Plastic.

We produceren bijna 300 miljoen ton plastic per jaar. En maar een gedeelte word nu nog hergebruik. Bv in een volkswijk van 20 000 mensen is er bijna 30 miljoen kilo plastic in omloop. Totaal van plastic in allerlei producten in de huishoudens. Eens in de zoveel jaren komen die in het afval terecht. We hoeven dus alleen maar te zorgen dat onze computers, de Plastic laarzen, het Plastic speelgoed, de Plastic hoezen, de Plastic vulling van onze kussens, Plastic verpakkingen , Plastic in kleding, etc ingezameld kan worden. Want ons hele leven staat vol van Plastic. We hebben totaal geen nieuwe Plastic grondstoffen nodig om nieuwe producten te  produceren .Er is nu meer dan genoeg in omloop. De kringloop van bestaand plastic moet alleen maar efficiënt gemaakt worden. Dus zorgen dat we genoeg in huis houden om aan de vraag te kunnen voldoen voor het maken van nieuwe producten.

Een volkswijk als een bank, een grondstoffenbank!

Als we uitgaan van een gemeente met 10 000 huishoudens of een wijk dat vergelijkbaar is met 10 000 huishoudens betekend dat we een potentieel hebben van ongeveer 50 kilo huishoudelijk plastic per huishouden. Dat maakt structureel minimaal 500 ton plastic beschikbaar. We rekenen dan niet het plastic erbij van scholen, jongeren en straatvuil, prullenbakjes en bedrijven. Wij schatten in dat Crooswijk jaarlijks goed is voor 800 tot 1000 ton herbruikbaar plastic.

staaf4-afvalscheiding[1]
restafval_Lunetten_1__01[1]

Een Stichting Corazon concept

Stichting Corazon daagt daarom de gemeenten in Nederland uit om 3 jaar lang te tijd te geven dit huis aan huis concept uit te testen en te kijken of we die 50 kilo haalbaar kunnen maken. Dus huis aan huis inzamelen met een lokale zelfstandige organisatie.

Met ditconcept willen wij als eerste efficiënt zijn, dus op naar 100% plastic inzamelen. Daarnaast willen we dit halen door heel veel mensen in te gaan zetten. Voor een gemeente met 10 000 huishoudens kunnen we als we eenmaal op volle kracht draaien makkelijk meer dan 10 lokale mensen in gaan zetten.

Loondienst of zzp

Het loon wat wij die mensen willen geven is in eerste fase gebaseerd op minimumloon maar met een prestatie commissies loon regeling per ingezameld 1000 kg gesorteerd plastic. Deelnemende mensen kunnen ook kiezen voor een ZZP overeenkomst ipv een loondienst contract. Hierin declareert een ingehuurde de uren die men meewerkt voor een vast bruto uurtarief. Een loondienstwerknemer van 18 jaar kost rond de 1200 bruto per maand aan minimumloon.Beide krijgen ook nog een commissie gebaseerd op een vast % van het totaal opgehaald gesorteerde plastic.

Toelichting ZZP heeft te maken met een andere doelstelling van stichting Corazon om mensen meer in zelfstandigheid te laten meewerken. Het als zelfstandige kunnen werken levert nog veel meer flexibelere banen op voor de samenleving. Met veel serieuzere kandidaten. Hierdoor kunnen ook meer mensen meewerken zoals ouderen of studenten. Want in een vrije samenleving willen sommige alleen maar part time kunnen meewerken op basis van 8 uur 10 of  20 uur geheel naar eigen agenda. ZZP betekend dat vrijblijvend meegewerkt kan worden, dat het administratief makkelijker is voor alle partijen en dat het voor zzp belastingtechnisch interessanter is.

Wijkrecycler leent zich voor een pilot met basis loon

Het unieke hiervan is dat we kunnen proberen te werken met een veel flexibeler inzetbaarheid van mogelijkheden. Basis loon betreft een concept waarmee we de eigen verantwoording in vrijheid kunnen testen. Geen verplichting voor mensen met uitkering waardoor ZZP in het inzamelen van Plastic ineens een reële optie kan zijn om de verduurzaming echt groots te realiseren.

Dat kan voor alle taken in de verduurzaming waar kansen nu uitblijven door aspecten als loonkosten. Met dit project en daardoor kunnen medewerkers in vrijheid doorgroeien naar betaalde taken en andere activiteiten naast het plastic inzameling bv in verdere activiteiten in het hergebruik, duurzaam wonen, energie opwekking of gwoon erbij kunnen studeren of andere noodzakelijke (vrijwilligers) taken in de samenleving. 

Corazon concept is a low cost startbudget concept

 Om niet gelijk veel kosten te moeten maken willen we het eerste jaar werken met lage kosten begroting en weinig uitgaven. Zo willen we gebruik maken van de auto van de ZZP ers of van de auto van medewerkers. Die rusten we uit met gewone kooiaanhangers. We zien ze wel eens gebruik worden in de groen voorziening waarmee ze het blad ophalen.

In dit eerste jaar beperken we daardoor de kosten enorm en kunnen een buffer maken om voor het tweede jaar om beter materieel te kopen. De declaratie van de auto kosten in het eerste jaar loopt gewoon wettelijk vastgesteld en zal iets van 0,25 euro cent per kilometer worden. Daarmee is het voor de deelnemende werknemer ook interessant zijn of haar auto te gebruiken. 

Wat belangrijks is voor een goede start is dat elk pilot een start budget krijgen, een vooruitbetaling op het ingezamelde plastic. Op 10 000 huishoudens is 4 kg plastic per huishouden per maand haalbaar. Dus potentieel budget van 40 ton bruto Plastic afval, netto 30 ton per maand met een waarde van meer dan 20 000 euro kan als een aanbetaling dienen waardoor de coördinators meer zekerheid hebben dat de mensen die meewerken ook daadwerkelijk in de eerste periode betaald kunnen worden voor hun diensten en werkzaamheden.

Aantal mensen in eerste jaar van het project

In het eerste jaar willen we 4 mensen van minimaal 18 jaar aannemen voor inzameling.1 persoon voor beheer van het verzamel terrein. Hun basisloon is het minimum  en bedraagt  bruto 886 euro per maand. De commissies liggen voorlopig op 1% per persoon van de totale opbrengst die men maandelijks gezamenlijk inzamelt.

De totale werkdagen zijn 16 dagen per maand huis aan huis. 4 dagen praktijk en een 1/5 dag theorie cursusdag. De routes zijn elke werkdag gebaseerd op minimaal 320 huishoudens per team van twee mensen per dag.

Een voorwaarde is ook dat om de genoeg omzet te kunnen behalen de plastic inzamelcontainers op pleintjes worden weggehaald of door de medewerkers kunnen worden leeg gehaald.

Eerste jaar als aanloopperiode is ook bedoeld om de ophaal hoeveelheid op te kunnen schroeven naar zo maximaal mogelijk. Dat er door structurele publiciteit rondom plastic ophalen er een optimaal rendement kan worden bereikt